זֻכַּךְ verb conjugation in Hebrew

Flag מְזוּכָּךְ [ zukakhe ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְזוּכָּךְ מְזֻכָּךְ
mezukakhe
אנחנו/אתם/הן מְזוּכָּכִים מְזֻכָּכִים
mezukakhim

Fem.

אני/את/היא מְזוּכֶּכֶת מְזֻכֶּכֶת
mezukekhett
אנחנו/אתן/הן מְזוּכָּכוֹת מְזֻכָּכוֹת
mezukakhott

Past

אני זוּכַּכְתִּי זֻכַּכְתִּי
zukakh'ti

Masc.

אתה זוּכַּכְתָּ זֻכַּכְתָּ
zukakh'ta
הוא זוּכַּךְ זֻכַּךְ
zukakhe

Fem.

את זוּכַּכְתְּ זֻכַּכְתְּ
zukakh'te
היא זוּכְּכָה זֻכְּכָה
zukekhah
אנחנו זוּכַּכְנוּ זֻכַּכְנוּ
zukakh'nu
אתם זוּכַּכְתֶּם זֻכַּכְתֶּם
zukakh'tem
הם זוּכְּכוּ זֻכְּכוּ
zukekhu
אתן זוּכַּכְתֶּן זֻכַּכְתֶּן
zukakh'tenn
הן זוּכְּכוּ זֻכְּכוּ
zukekhu

Future

אני אֲזוּכַּךְ אֲזֻכַּךְ
azukakhe

Masc.

אתה תְּזוּכַּךְ תְּזֻכַּךְ
tezukakhe
הוא יְזוּכַּךְ יְזֻכַּךְ
yezukakhe

Fem.

את תְּזוּכְּכִי תְּזֻכְּכִי
tezukekhi
היא תְּזוּכַּךְ תְּזֻכַּךְ
tezukakhe
אנחנו נְזוּכַּךְ נְזֻכַּךְ
nezukakhe
אתם תְּזוּכְּכוּ תְּזֻכְּכוּ
tezukekhu
הם יְזוּכְּכוּ יְזֻכְּכוּ
yezukekhu
אתן תְּזוּכַּכְנָה תְּזֻכַּכְנָה
tezukakh'nah
הן תְּזוּכַּכְנָה תְּזֻכַּכְנָה
tezukakh'nah