זֻקַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְזוּקָּק [ zuqaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְזוּקָּק מְזֻקָּק
mezuqaq
אנחנו/אתם/הן מְזוּקָּקִים מְזֻקָּקִים
mezuqaqim

Fem.

אני/את/היא מְזוּקֶּקֶת מְזֻקֶּקֶת
mezuqeqett
אנחנו/אתן/הן מְזוּקָּקוֹת מְזֻקָּקוֹת
mezuqaqott

Past

אני זוּקַּקְתִּי זֻקַּקְתִּי
zuqaq'ti

Masc.

אתה זוּקַּקְתָּ זֻקַּקְתָּ
zuqaq'ta
הוא זוּקַּק זֻקַּק
zuqaq

Fem.

את זוּקַּקְתְּ זֻקַּקְתְּ
zuqaq'te
היא זוּקְּקָה זֻקְּקָה
zuqeqah
אנחנו זוּקַּקְנוּ זֻקַּקְנוּ
zuqaq'nu
אתם זוּקַּקְתֶּם זֻקַּקְתֶּם
zuqaq'tem
הם זוּקְּקוּ זֻקְּקוּ
zuqequ
אתן זוּקַּקְתֶּן זֻקַּקְתֶּן
zuqaq'tenn
הן זוּקְּקוּ זֻקְּקוּ
zuqequ

Future

אני אֲזוּקַּק אֲזֻקַּק
azuqaq

Masc.

אתה תְּזוּקַּק תְּזֻקַּק
tezuqaq
הוא יְזוּקַּק יְזֻקַּק
yezuqaq

Fem.

את תְּזוּקְּקִי תְּזֻקְּקִי
tezuqeqi
היא תְּזוּקַּק תְּזֻקַּק
tezuqaq
אנחנו נְזוּקַּק נְזֻקַּק
nezuqaq
אתם תְּזוּקְּקוּ תְּזֻקְּקוּ
tezuqequ
הם יְזוּקְּקוּ יְזֻקְּקוּ
yezuqequ
אתן תְּזוּקַּקְנָה תְּזֻקַּקְנָה
tezuqaq'nah
הן תְּזוּקַּקְנָה תְּזֻקַּקְנָה
tezuqaq'nah