חֻבַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּבָּר [ khubar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּבָּר מְחֻבָּר
mekhubar
אנחנו/אתם/הן מְחוּבָּרִים מְחֻבָּרִים
mekhubarim

Fem.

אני/את/היא מְחוּבֶּרֶת מְחֻבֶּרֶת
mekhuberett
אנחנו/אתן/הן מְחוּבָּרוֹת מְחֻבָּרוֹת
mekhubarott

Past

אני חוּבַּרְתִּי חֻבַּרְתִּי
khubar'ti

Masc.

אתה חוּבַּרְתָּ חֻבַּרְתָּ
khubar'ta
הוא חוּבַּר חֻבַּר
khubar

Fem.

את חוּבַּרְתְּ חֻבַּרְתְּ
khubar'te
היא חוּבְּרָה חֻבְּרָה
khuberah
אנחנו חוּבַּרְנוּ חֻבַּרְנוּ
khubar'nu
אתם חוּבַּרְתֶּם חֻבַּרְתֶּם
khubar'tem
הם חוּבְּרוּ חֻבְּרוּ
khuberu
אתן חוּבַּרְתֶּן חֻבַּרְתֶּן
khubar'tenn
הן חוּבְּרוּ חֻבְּרוּ
khuberu

Future

אני אֲחוּבַּר אֲחֻבַּר
akhubar

Masc.

אתה תְּחוּבַּר תְּחֻבַּר
tekhubar
הוא יְחוּבַּר יְחֻבַּר
yekhubar

Fem.

את תְּחוּבְּרִי תְּחֻבְּרִי
tekhuberi
היא תְּחוּבַּר תְּחֻבַּר
tekhubar
אנחנו נְחוּבַּר נְחֻבַּר
nekhubar
אתם תְּחוּבְּרוּ תְּחֻבְּרוּ
tekhuberu
הם יְחוּבְּרוּ יְחֻבְּרוּ
yekhuberu
אתן תְּחוּבַּרְנָה תְּחֻבַּרְנָה
tekhubar'nah
הן תְּחוּבַּרְנָה יְחֻבְּרוּ
tekhubar'nah