חֻדַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּדָּד [ khudad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּדָּד מְחֻדָּד
mekhudad
אנחנו/אתם/הן מְחוּדָּדִים מְחֻדָּדִים
mekhudadim

Fem.

אני/את/היא מְחוּדֶּדֶת מְחֻדֶּדֶת
mekhudedett
אנחנו/אתן/הן מְחוּדָּדוֹת מְחֻדָּדוֹת
mekhudadott

Past

אני חוּדַּדְתִּי חֻדַּדְתִּי
khudad'ti

Masc.

אתה חוּדַּדְתָּ חֻדַּדְתָּ
khudad'ta
הוא חוּדַּד חֻדַּד
khudad

Fem.

את חוּדַּדְתְּ חֻדַּדְתְּ
khudad'te
היא חוּדְּדָה חֻדְּדָה
khudedah
אנחנו חוּדַּדְנוּ חֻדַּדְנוּ
khudad'nu
אתם חוּדַּדְתֶּם חֻדַּדְתֶּם
khudad'tem
הם חוּדְּדוּ חֻדְּדוּ
khudedu
אתן חוּדַּדְתֶּן חֻדַּדְתֶּן
khudad'tenn
הן חוּדְּדוּ חֻדְּדוּ
khudedu

Future

אני אֲחוּדַּד אֲחֻדַּד
akhudad

Masc.

אתה תְּחוּדַּד תְּחֻדַּד
tekhudad
הוא יְחוּדַּד יְחֻדַּד
yekhudad

Fem.

את תְּחוּדְּדִי תְּחֻדְּדִי
tekhudedi
היא תְּחוּדַּד תְּחֻדַּד
tekhudad
אנחנו נְחוּדַּד נְחֻדַּד
nekhudad
אתם תְּחוּדְּדוּ תְּחֻדְּדוּ
tekhudedu
הם יְחוּדְּדוּ יְחֻדְּדוּ
yekhudedu
אתן תְּחוּדַּדְנָה תְּחֻדַּדְנָה
tekhudad'nah
הן תְּחוּדַּדְנָה תְּחֻדַּדְנָה
tekhudad'nah