חֻדַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּדָּשׁ [ khudash ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּדָּשׁ מְחֻדָּשׁ
mekhudash
אנחנו/אתם/הן מְחוּדָּשִׁים מְחֻדָּשִׁים
mekhudashim

Fem.

אני/את/היא מְחוּדֶּשֶׁת מְחֻדֶּשֶׁת
mekhudeshett
אנחנו/אתן/הן מְחוּדָּשׁוֹת מְחֻדָּשׁוֹת
mekhudashott

Past

אני חוּדַּשְׁתִּי חֻדַּשְׁתִּי
khudash'ti

Masc.

אתה חוּדַּשְׁתָּ חֻדַּשְׁתָּ
khudash'ta
הוא חוּדַּשׁ חֻדַּשׁ
khudash

Fem.

את חוּדַּשְׁתְּ חֻדַּשְׁתְּ
khudash'te
היא חוּדְּשָׁה חֻדְּשָׁה
khudeshah
אנחנו חוּדַּשְׁנוּ חֻדַּשְׁנוּ
khudash'nu
אתם חוּדַּשְׁתֶּם חֻדַּשְׁתֶּם
khudash'tem
הם חוּדְּשׁוּ חֻדְּשׁוּ
khudeshu
אתן חוּדַּשְׁתֶּן חֻדַּשְׁתֶּן
khudash'tenn
הן חוּדְּשׁוּ חֻדְּשׁוּ
khudeshu

Future

אני אֲחוּדַּשׁ אֲחֻדַּשׁ
akhudash

Masc.

אתה תְּחוּדַּשׁ תְּחֻדַּשׁ
tekhudash
הוא יְחוּדַּשׁ יְחֻדַּשׁ
yekhudash

Fem.

את תְּחוּדְּשִׁי תְּחֻדְּשִׁי
tekhudeshi
היא תְּחוּדַּשׁ תְּחֻדַּשׁ
tekhudash
אנחנו נְחוּדַּשׁ נְחֻדַּשׁ
nekhudash
אתם תְּחוּדְּשׁוּ תְּחֻדְּשׁוּ
tekhudeshu
הם יְחוּדְּשׁוּ יְחֻדְּשׁוּ
yekhudeshu
אתן תְּחוּדַּשְׁנָה תְּחֻדַּשְׁנָה
tekhudash'nah
הן תְּחוּדַּשְׁנָה תְּחֻדַּשְׁנָה
tekhudash'nah