חֻזַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּזָּק [ khuzaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּזָּק מְחֻזָּק
mekhuzaq
אנחנו/אתם/הן מְחוּזָּקִים מְחֻזָּקִים
mekhuzaqim

Fem.

אני/את/היא מְחוּזֶּקֶת מְחֻזֶּקֶת
mekhuzeqett
אנחנו/אתן/הן מְחוּזָּקוֹת מְחֻזָּקוֹת
mekhuzaqott

Past

אני חוּזַּקְתִּי חֻזַּקְתִּי
khuzaq'ti

Masc.

אתה חוּזַּקְתָּ חֻזַּקְתָּ
khuzaq'ta
הוא חוּזַּק חֻזַּק
khuzaq

Fem.

את חוּזַּקְתְּ חֻזַּקְתְּ
khuzaq'te
היא חוּזְּקָה חֻזְּקָה
khuzeqah
אנחנו חוּזַּקְנוּ חֻזַּקְנוּ
khuzaq'nu
אתם חוּזַּקְתֶּם חֻזַּקְתֶּם
khuzaq'tem
הם חוּזְּקוּ חֻזְּקוּ
khuzequ
אתן חוּזַּקְתֶּן חֻזַּקְתֶּן
khuzaq'tenn
הן חוּזְּקוּ חֻזְּקוּ
khuzequ

Future

אני אֲחוּזַּק אֲחֻזַּק
akhuzaq

Masc.

אתה תְּחוּזַּק תְּחֻזַּק
tekhuzaq
הוא יְחוּזַּק יְחֻזַּק
yekhuzaq

Fem.

את תְּחוּזְּקִי תְּחֻזְּקִי
tekhuzeqi
היא תְּחוּזַּק תְּחֻזַּק
tekhuzaq
אנחנו נְחוּזַּק נְחֻזַּק
nekhuzaq
אתם תְּחוּזְּקוּ תְּחֻזְּקוּ
tekhuzequ
הם יְחוּזְּקוּ יְחֻזְּקוּ
yekhuzequ
אתן תְּחוּזַּקְנָה תְּחֻזַּקְנָה
tekhuzaq'nah
הן יְחוּזְּקוּ יְחֻזְּקוּ
yekhuzequ