חֻזַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּזָּר [ khuzar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּזָּר מְחֻזָּר
mekhuzar
אנחנו/אתם/הן מְחוּזָּרִים מְחֻזָּרִים
mekhuzarim

Fem.

אני/את/היא מְחוּזֶּרֶת מְחֻזֶּרֶת
mekhuzerett
אנחנו/אתן/הן מְחוּזָּרוֹת מְחֻזָּרוֹת
mekhuzarott

Past

אני חוּזַּרְתִּי חֻזַּרְתִּי
khuzar'ti

Masc.

אתה חוּזַּרְתָּ חֻזַּרְתָּ
khuzar'ta
הוא חוּזַּר חֻזַּר
khuzar

Fem.

את חוּזַּרְתְּ חֻזַּרְתְּ
khuzar'te
היא חוּזְּרָה חֻזְּרָה
khuzerah
אנחנו חוּזַּרְנוּ חֻזַּרְנוּ
khuzar'nu
אתם חוּזַּרְתֶּם חֻזַּרְתֶּם
khuzar'tem
הם חוּזְּרוּ חֻזְּרוּ
khuzeru
אתן חוּזַּרְתֶּן חֻזַּרְתֶּן
khuzar'tenn
הן חוּזְּרוּ חֻזְּרוּ
khuzeru

Future

אני אֲחוּזַּר אֲחֻזַּר
akhuzar

Masc.

אתה תְּחוּזַּר תְּחֻזַּר
tekhuzar
הוא יְחוּזַּר יְחֻזַּר
yekhuzar

Fem.

את תְּחוּזְּרִי תְּחֻזְּרִי
tekhuzeri
היא תְּחוּזַּר תְּחֻזַּר
tekhuzar
אנחנו נְחוּזַּר נְחֻזַּר
nekhuzar
אתם תְּחוּזְּרוּ תְּחֻזְּרוּ
tekhuzeru
הם יְחוּזְּרוּ יְחֻזְּרוּ
yekhuzeru
אתן תְּחוּזַּרְנָה תְּחֻזַּרְנָה
tekhuzar'nah
הן תְּחוּזַּרְנָה תְּחֻזַּרְנָה
tekhuzar'nah