חֻטַּב verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּטָּב [ khutav ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּטָּב מְחֻטָּב
mekhutav
אנחנו/אתם/הן מְחוּטָּבִים מְחֻטָּבִים
mekhutavim

Fem.

אני/את/היא מְחוּטֶּבֶת מְחֻטֶּבֶת
mekhutevett
אנחנו/אתן/הן מְחוּטָּבוֹת מְחֻטָּבוֹת
mekhutavott

Past

אני חוּטַּבְתִּי חֻטַּבְתִּי
khutav'ti

Masc.

אתה חוּטַּבְתָּ חֻטַּבְתָּ
khutav'ta
הוא חוּטַּב חֻטַּב
khutav

Fem.

את חוּטַּבְתְּ חֻטַּבְתְּ
khutav'te
היא חוּטְּבָה חֻטְּבָה
khutevah
אנחנו חוּטַּבְנוּ חֻטַּבְנוּ
khutav'nu
אתם חוּטַּבְתֶּם חֻטַּבְתֶּם
khutav'tem
הם חוּטְּבוּ חֻטְּבוּ
khutevu
אתן חוּטַּבְתֶּן חֻטַּבְתֶּן
khutav'tenn
הן חוּטְּבוּ חֻטְּבוּ
khutevu

Future

אני אֲחוּטַּב אֲחֻטַּב
akhutav

Masc.

אתה תְּחוּטַּב תְּחֻטַּב
tekhutav
הוא יְחוּטַּב יְחֻטַּב
yekhutav

Fem.

את תְּחוּטְּבִי תְּחֻטְּבִי
tekhutevi
היא תְּחוּטַּב תְּחֻטַּב
tekhutav
אנחנו נְחוּטַּב נְחֻטַּב
nekhutav
אתם תְּחוּטְּבוּ תְּחֻטְּבוּ
tekhutevu
הם יְחוּטְּבוּ יְחֻטְּבוּ
yekhutevu
אתן תְּחוּטַּבְנָה תְּחֻטַּבְנָה
tekhutav'nah
הן תְּחוּטַּבְנָה תְּחֻטַּבְנָה
tekhutav'nah