חֻטָּא verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּטָּא [ khuta ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּטָּא מְחֻטָּא
mekhuta
אנחנו/אתם/הן מְחוּטָּאִים מְחֻטָּאִים
mekhutaim

Fem.

אני/את/היא מְחוּטֵּאת מְחֻטֵּאת
mekhutett
אנחנו/אתן/הן מְחוּטָּאוֹת מְחֻטָּאוֹת
mekhutaott

Past

אני חוּטֵּאתִי חֻטֵּאתִי
khuteti

Masc.

אתה חוּטֵּאתָ חֻטֵּאתָ
khuteta
הוא חוּטָּא חֻטָּא
khuta

Fem.

את חוּטֵּאת חֻטֵּאת
khutett
היא חוּטְּאָה חֻטְּאָה
khuteah
אנחנו חוּטֵּאנוּ חֻטֵּאנוּ
khutenu
אתם חוּטֵּאתֶם חֻטֵּאתֶם
khutetem
הם חוּטְּאוּ חֻטְּאוּ
khuteu
אתן חוּטֵּאתֶן חֻטֵּאתֶן
khutetenn
הן חוּטְּאוּ חֻטְּאוּ
khuteu

Future

אני אֲחוּטָּא אֲחֻטָּא
akhuta

Masc.

אתה תְּחוּטָּא תְּחֻטָּא
tekhuta
הוא יְחוּטָּא יְחֻטָּא
yekhuta

Fem.

את תְּחוּטְּאִי תְּחֻטְּאִי
tekhutei
היא תְּחוּטָּא תְּחֻטָּא
tekhuta
אנחנו נְחוּטָּא נְחֻטָּא
nekhuta
אתם תְּחוּטְּאוּ תְּחֻטְּאוּ
tekhuteu
הם יְחוּטְּאוּ יְחֻטְּאוּ
yekhuteu
אתן תְּחוּטְּאוּ תְּחֻטְּאוּ
tekhuteu
הן יְחוּטְּאוּ יְחֻטְּאוּ
yekhuteu