חֻיַּב verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּיָּיב מְחֻיָּב
mekhuyayv
אנחנו/אתם/הן מְחוּיָּיבִים מְחֻיָּבִים
mekhuyayvim

Fem.

אני/את/היא מְחוּיֶּיבֶת מְחֻיֶּבֶת
mekhuyeyvett
אנחנו/אתן/הן מְחוּיָּיבוֹת מְחֻיָּבוֹת
mekhuyayvott

Past

אני חוּיַּיבְתִּי חֻיַּבְתִּי
khuyayv'ti

Masc.

אתה חוּיַּיבְתָּ חֻיַּבְתָּ
khuyayv'ta
הוא חוּיַּיב חֻיַּב
khuyayv

Fem.

את חוּיַּיבְתְּ חֻיַּבְתְּ
khuyayv'te
היא חוּיְּיבָה חֻיְּבָה
khuyeyvah
אנחנו חוּיַּיבְנוּ חֻיַּבְנוּ
khuyayv'nu
אתם חוּיַּיבְתֶּם חֻיַּבְתֶּם
khuyayv'tem
הם חוּיְּיבוּ חֻיְּבוּ
khuyeyvu
אתן חוּיַּיבְתֶּן חֻיַּבְתֶּן
khuyayv'tenn
הן חוּיְּיבוּ חֻיְּבוּ
khuyeyvu

Future

אני אֲחוּיַּיב אֲחֻיַּב
akhuyayv

Masc.

אתה תְּחוּיַּיב תְּחֻיַּב
tekhuyayv
הוא יְחוּיַּיב יְחֻיַּב
yekhuyayv

Fem.

את תְּחוּיְּיבִי תְּחֻיְּבִי
tekhuyeyvi
היא תְּחוּיַּיב תְּחֻיַּב
tekhuyayv
אנחנו נְחוּיַּיב נְחֻיַּב
nekhuyayv
אתם תְּחוּיְּיבוּ תְּחֻיְּבוּ
tekhuyeyvu
הם יְחוּיְּיבוּ יְחֻיְּבוּ
yekhuyeyvu
אתן תְּחוּיַּיבְנָה תְּחֻיַּבְנָה
tekhuyayv'nah
הן תְּחוּיַּיבְנָה תְּחֻיַּבְנָה
tekhuyayv'nah