חֻיַּל verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּיָּיל מְחֻיָּל
mekhuyayl
אנחנו/אתם/הן מְחוּיָּילִים מְחֻיָּלִים
mekhuyaylim

Fem.

אני/את/היא מְחוּיֶּילֶת מְחֻיֶּלֶת
mekhuyeylett
אנחנו/אתן/הן מְחוּיָּילוֹת מְחֻיָּלוֹת
mekhuyaylott

Past

אני חוּיַּילְתִּי חֻיַּלְתִּי
khuyayl'ti

Masc.

אתה חוּיַּילְתָּ חֻיַּלְתָּ
khuyayl'ta
הוא חוּיַּיל חֻיַּל
khuyayl

Fem.

את חוּיַּילְתְּ חֻיַּלְתְּ
khuyayl'te
היא חוּיְּילָה חֻיְּלָה
khuyeylah
אנחנו חוּיַּילְנוּ חֻיַּלְנוּ
khuyayl'nu
אתם חוּיַּילְתֶּם חֻיַּלְתֶּם
khuyayl'tem
הם חוּיְּילוּ חֻיְּלוּ
khuyeylu
אתן חוּיַּילְתֶּן חֻיַּלְתֶּן
khuyayl'tenn
הן חוּיְּילוּ חֻיְּלוּ
khuyeylu

Future

אני אֲחוּיַּיל אֲחֻיַּל
akhuyayl

Masc.

אתה תְּחוּיַּיל תְּחֻיַּל
tekhuyayl
הוא יְחוּיַּיל יְחֻיַּל
yekhuyayl

Fem.

את תְּחוּיְּילִי תְּחֻיְּלִי
tekhuyeyli
היא תְּחוּיַּיל תְּחֻיַּל
tekhuyayl
אנחנו נְחוּיַּיל נְחֻיַּל
nekhuyayl
אתם תְּחוּיְּילוּ תְּחֻיְּלוּ
tekhuyeylu
הם יְחוּיְּילוּ יְחֻיְּלוּ
yekhuyeylu
אתן תְּחוּיַּילְנָה תְּחֻיַּלְנָה
tekhuyayl'nah
הן תְּחוּיַּילְנָה תְּחֻיַּלְנָה
tekhuyayl'nah