חֻלַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּלָּל [ khulal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּלָּל מְחֻלָּל
mekhulal
אנחנו/אתם/הן מְחוּלָּלִים מְחֻלָּלִים
mekhulalim

Fem.

אני/את/היא מְחוּלֶּלֶת מְחֻלֶּלֶת
mekhulelett
אנחנו/אתן/הן מְחוּלָּלוֹת מְחֻלָּלוֹת
mekhulalott

Past

אני חוּלַּלְתִּי חֻלַּלְתִּי
khulal'ti

Masc.

אתה חוּלַּלְתָּ חֻלַּלְתָּ
khulal'ta
הוא חוּלַּל חֻלַּל
khulal

Fem.

את חוּלַּלְתְּ חֻלַּלְתְּ
khulal'te
היא חוּלְּלָה חֻלְּלָה
khulelah
אנחנו חוּלַּלְנוּ חֻלַּלְנוּ
khulal'nu
אתם חוּלַּלְתֶּם חֻלַּלְתֶּם
khulal'tem
הם חוּלְּלוּ חֻלְּלוּ
khulelu
אתן חוּלַּלְתֶּן חֻלַּלְתֶּן
khulal'tenn
הן חוּלְּלוּ חֻלְּלוּ
khulelu

Future

אני אֲחוּלַּל אֲחֻלַּל
akhulal

Masc.

אתה תְּחוּלַּל תְּחֻלַּל
tekhulal
הוא יְחוּלַּל יְחֻלַּל
yekhulal

Fem.

את תְּחוּלְּלִי תְּחֻלְּלִי
tekhuleli
היא תְּחוּלַּל תְּחֻלַּל
tekhulal
אנחנו נְחוּלַּל נְחֻלַּל
nekhulal
אתם תְּחוּלְּלוּ תְּחֻלְּלוּ
tekhulelu
הם יְחוּלְּלוּ יְחֻלְּלוּ
yekhulelu
אתן תְּחוּלְּלוּ תְּחֻלַּלְנָה
tekhulelu
הן תְּחוּלַּלְנָה יְחֻלְּלוּ
tekhulal'nah