חֻלַּץ verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּלָּץ [ khulats ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּלָּץ מְחֻלָּץ
mekhulats
אנחנו/אתם/הן מְחוּלָּצִים מְחֻלָּצִים
mekhulatsim

Fem.

אני/את/היא מְחוּלֶּצֶת מְחֻלֶּצֶת
mekhuletsett
אנחנו/אתן/הן מְחוּלָּצוֹת מְחֻלָּצוֹת
mekhulatsott

Past

אני חוּלַּצְתִּי חֻלַּצְתִּי
khulats'ti

Masc.

אתה חוּלַּצְתָּ חֻלַּצְתָּ
khulats'ta
הוא חוּלַּץ חֻלַּץ
khulats

Fem.

את חוּלַּצְתְּ חֻלַּצְתְּ
khulats'te
היא חוּלְּצָה חֻלְּצָה
khuletsah
אנחנו חוּלַּצְנוּ חֻלַּצְנוּ
khulats'nu
אתם חוּלַּצְתֶּם חֻלַּצְתֶּם
khulats'tem
הם חוּלְּצוּ חֻלְּצוּ
khuletsu
אתן חוּלַּצְתֶּן חֻלַּצְתֶּן
khulats'tenn
הן חוּלְּצוּ חֻלְּצוּ
khuletsu

Future

אני אֲחוּלַּץ אֲחֻלַּץ
akhulats

Masc.

אתה תְּחוּלַּץ תְּחֻלַּץ
tekhulats
הוא יְחוּלַּץ יְחֻלַּץ
yekhulats

Fem.

את תְּחוּלְּצִי תְּחֻלְּצִי
tekhuletsi
היא תְּחוּלַּץ תְּחֻלַּץ
tekhulats
אנחנו נְחוּלַּץ נְחֻלַּץ
nekhulats
אתם תְּחוּלְּצוּ תְּחֻלְּצוּ
tekhuletsu
הם יְחוּלְּצוּ יְחֻלְּצוּ
yekhuletsu
אתן תְּחוּלְּצוּ תְּחֻלְּצוּ
tekhuletsu
הן תְּחוּלַּצְנָה תְּחֻלַּצְנָה
tekhulats'nah