חֻלַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּלָּק [ khulaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּלָּק מְחֻלָּק
mekhulaq
אנחנו/אתם/הן מְחוּלָּקִים מְחֻלָּקִים
mekhulaqim

Fem.

אני/את/היא מְחוּלֶּקֶת מְחֻלֶּקֶת
mekhuleqett
אנחנו/אתן/הן מְחוּלָּקוֹת מְחֻלָּקוֹת
mekhulaqott

Past

אני חוּלַּקְתִּי חֻלַּקְתִּי
khulaq'ti

Masc.

אתה חוּלַּקְתָּ חֻלַּקְתָּ
khulaq'ta
הוא חוּלַּק חֻלַּק
khulaq

Fem.

את חוּלַּקְתְּ חֻלַּקְתְּ
khulaq'te
היא חוּלְּקָה חֻלְּקָה
khuleqah
אנחנו חוּלַּקְנוּ חֻלַּקְנוּ
khulaq'nu
אתם חוּלַּקְתֶּם חֻלַּקְתֶּם
khulaq'tem
הם חוּלְּקוּ חֻלְּקוּ
khulequ
אתן חוּלַּקְתֶּן חֻלַּקְתֶּן
khulaq'tenn
הן חוּלְּקוּ חֻלְּקוּ
khulequ

Future

אני אֲחוּלַּק אֲחֻלַּק
akhulaq

Masc.

אתה תְּחוּלַּק תְּחֻלַּק
tekhulaq
הוא יְחוּלַּק יְחֻלַּק
yekhulaq

Fem.

את תְּחוּלְּקִי תְּחֻלְּקִי
tekhuleqi
היא תְּחוּלַּק תְּחֻלַּק
tekhulaq
אנחנו נְחוּלַּק נְחֻלַּק
nekhulaq
אתם תְּחוּלְּקוּ תְּחֻלְּקוּ
tekhulequ
הם יְחוּלְּקוּ יְחֻלְּקוּ
yekhulequ
אתן תְּחוּלְּקוּ תְּחֻלְּקוּ
tekhulequ
הן יְחוּלְּקוּ יְחֻלְּקוּ
yekhulequ