חֻמַּם verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּמָּם [ khumam ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּמָּם מְחֻמָּם
mekhumam
אנחנו/אתם/הן מְחוּמָּמִים מְחֻמָּמִים
mekhumamim

Fem.

אני/את/היא מְחוּמֶּמֶת מְחֻמֶּמֶת
mekhumemett
אנחנו/אתן/הן מְחוּמָּמוֹת מְחֻמָּמוֹת
mekhumamott

Past

אני חוּמַּמְתִּי חֻמַּמְתִּי
khumam'ti

Masc.

אתה חוּמַּמְתָּ חֻמַּמְתָּ
khumam'ta
הוא חוּמַּם חֻמַּם
khumam

Fem.

את חוּמַּמְתְּ חֻמַּמְתְּ
khumam'te
היא חוּמְּמָה חֻמְּמָה
khumemah
אנחנו חוּמַּמְנוּ חֻמַּמְנוּ
khumam'nu
אתם חוּמַּמְתֶּם חֻמַּמְתֶּם
khumam'tem
הם חוּמְּמוּ חֻמְּמוּ
khumemu
אתן חוּמַּמְתֶּן חֻמַּמְתֶּן
khumam'tenn
הן חוּמְּמוּ חֻמְּמוּ
khumemu

Future

אני אֲחוּמַּם אֲחֻמַּם
akhumam

Masc.

אתה תְּחוּמַּם תְּחֻמַּם
tekhumam
הוא יְחוּמַּם יְחֻמַּם
yekhumam

Fem.

את תְּחוּמְּמִי תְּחֻמְּמִי
tekhumemi
היא תְּחוּמַּם תְּחֻמַּם
tekhumam
אנחנו נְחוּמַּם נְחֻמַּם
nekhumam
אתם תְּחוּמְּמוּ תְּחֻמְּמוּ
tekhumemu
הם יְחוּמְּמוּ יְחֻמְּמוּ
yekhumemu
אתן תְּחוּמַּמְנָה תְּחֻמַּמְנָה
tekhumam'nah
הן תְּחוּמַּמְנָה תְּחֻמַּמְנָה
tekhumam'nah