חֻמַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּמָּשׁ [ khumash ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּמָּשׁ מְחֻמָּשׁ
mekhumash
אנחנו/אתם/הן מְחוּמָּשִׁים מְחֻמָּשִׁים
mekhumashim

Fem.

אני/את/היא מְחוּמֶּשֶׁת מְחֻמֶּשֶׁת
mekhumeshett
אנחנו/אתן/הן מְחוּמָּשׁוֹת מְחֻמָּשׁוֹת
mekhumashott

Past

אני חוּמַּשְׁתִּי חֻמַּשְׁתִּי
khumash'ti

Masc.

אתה חוּמַּשְׁתָּ חֻמַּשְׁתָּ
khumash'ta
הוא חוּמַּשׁ חֻמַּשׁ
khumash

Fem.

את חוּמַּשְׁתְּ חֻמַּשְׁתְּ
khumash'te
היא חוּמְּשָׁה חֻמְּשָׁה
khumeshah
אנחנו חוּמַּשְׁנוּ חֻמַּשְׁנוּ
khumash'nu
אתם חוּמַּשְׁתֶּם חֻמַּשְׁתֶּם
khumash'tem
הם חוּמְּשׁוּ חֻמְּשׁוּ
khumeshu
אתן חוּמַּשְׁתֶּן חֻמַּשְׁתֶּן
khumash'tenn
הן חוּמְּשׁוּ חֻמְּשׁוּ
khumeshu

Future

אני אֲחוּמַּשׁ אֲחֻמַּשׁ
akhumash

Masc.

אתה תְּחוּמַּשׁ תְּחֻמַּשׁ
tekhumash
הוא יְחוּמַּשׁ יְחֻמַּשׁ
yekhumash

Fem.

את תְּחוּמְּשִׁי תְּחֻמְּשִׁי
tekhumeshi
היא תְּחוּמַּשׁ תְּחֻמַּשׁ
tekhumash
אנחנו נְחוּמַּשׁ נְחֻמַּשׁ
nekhumash
אתם תְּחוּמְּשׁוּ תְּחֻמְּשׁוּ
tekhumeshu
הם יְחוּמְּשׁוּ יְחֻמְּשׁוּ
yekhumeshu
אתן תְּחוּמַּשְׁנָה תְּחֻמַּשְׁנָה
tekhumash'nah
הן תְּחוּמַּשְׁנָה תְּחֻמַּשְׁנָה
tekhumash'nah