חֻנַּךְ verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּנָּךְ [ khunakhe ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּנָּךְ מְחֻנָּךְ
mekhunakhe
אנחנו/אתם/הן מְחוּנָּכִים מְחֻנָּכִים
mekhunakhim

Fem.

אני/את/היא מְחוּנֶּכֶת מְחֻנֶּכֶת
mekhunekhett
אנחנו/אתן/הן מְחוּנָּכוֹת מְחֻנָּכוֹת
mekhunakhott

Past

אני חוּנַּכְתִּי חֻנַּכְתִּי
khunakh'ti

Masc.

אתה חוּנַּכְתָּ חֻנַּכְתָּ
khunakh'ta
הוא חוּנַּךְ חֻנַּךְ
khunakhe

Fem.

את חוּנַּכְתְּ חֻנַּכְתְּ
khunakh'te
היא חוּנְּכָה חֻנְּכָה
khunekhah
אנחנו חוּנַּכְנוּ חֻנַּכְנוּ
khunakh'nu
אתם חוּנַּכְתֶּם חֻנַּכְתֶּם
khunakh'tem
הם חוּנְּכוּ חֻנְּכוּ
khunekhu
אתן חוּנַּכְתֶּן חֻנַּכְתֶּן
khunakh'tenn
הן חוּנְּכוּ חֻנְּכוּ
khunekhu

Future

אני אֲחוּנַּךְ אֲחֻנַּךְ
akhunakhe

Masc.

אתה תְּחוּנַּךְ תְּחֻנַּךְ
tekhunakhe
הוא יְחוּנַּךְ יְחֻנַּךְ
yekhunakhe

Fem.

את תְּחוּנְּכִי תְּחֻנְּכִי
tekhunekhi
היא תְּחוּנַּךְ תְּחֻנַּךְ
tekhunakhe
אנחנו נְחוּנַּךְ נְחֻנַּךְ
nekhunakhe
אתם תְּחוּנְּכוּ תְּחֻנְּכוּ
tekhunekhu
הם יְחוּנְּכוּ יְחֻנְּכוּ
yekhunekhu
אתן תְּחוּנַּכְנָה תְּחֻנַּכְנָה
tekhunakh'nah
הן תְּחוּנַּכְנָה תְּחֻנַּכְנָה
tekhunakh'nah