חֻסַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּסָּל [ khussal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּסָּל מְחֻסָּל
mekhussal
אנחנו/אתם/הן מְחוּסָּלִים מְחֻסָּלִים
mekhussalim

Fem.

אני/את/היא מְחוּסֶּלֶת מְחֻסֶּלֶת
mekhuselett
אנחנו/אתן/הן מְחוּסָּלוֹת מְחֻסָּלוֹת
mekhussalott

Past

אני חוּסַּלְתִּי חֻסַּלְתִּי
khussal'ti

Masc.

אתה חוּסַּלְתָּ חֻסַּלְתָּ
khussal'ta
הוא חוּסַּל חֻסַּל
khussal

Fem.

את חוּסַּלְתְּ חֻסַּלְתְּ
khussal'te
היא חוּסְּלָה חֻסְּלָה
khuselah
אנחנו חוּסַּלְנוּ חֻסַּלְנוּ
khussal'nu
אתם חוּסַּלְתֶּם חֻסַּלְתֶּם
khussal'tem
הם חוּסְּלוּ חֻסְּלוּ
khuselu
אתן חוּסַּלְתֶּן חֻסַּלְתֶּן
khussal'tenn
הן חוּסְּלוּ חֻסְּלוּ
khuselu

Future

אני אֲחוּסַּל אֲחֻסַּל
akhussal

Masc.

אתה תְּחוּסַּל תְּחֻסַּל
tekhussal
הוא יְחוּסַּל יְחֻסַּל
yekhussal

Fem.

את תְּחוּסְּלִי תְּחֻסְּלִי
tekhuseli
היא תְּחוּסַּל תְּחֻסַּל
tekhussal
אנחנו נְחוּסַּל נְחֻסַּל
nekhussal
אתם תְּחוּסְּלוּ תְּחֻסְּלוּ
tekhuselu
הם יְחוּסְּלוּ יְחֻסְּלוּ
yekhuselu
אתן תְּחוּסַּלְנָה תְּחֻסְּלוּ
tekhussal'nah
הן תְּחוּסַּלְנָה תְּחֻסַּלְנָה
tekhussal'nah