חֻפַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּפָּשׁ [ khupash ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּפָּשׁ מְחֻפָּשׁ
mekhupash
אנחנו/אתם/הן מְחוּפָּשִׁים מְחֻפָּשִׁים
mekhupashim

Fem.

אני/את/היא מְחוּפֶּשֶׁת מְחֻפֶּשֶׁת
mekhupeshett
אנחנו/אתן/הן מְחוּפָּשׁוֹת מְחֻפָּשׁוֹת
mekhupashott

Past

אני חוּפַּשְׁתִּי חֻפַּשְׁתִּי
khupash'ti

Masc.

אתה חוּפַּשְׁתָּ חֻפַּשְׁתָּ
khupash'ta
הוא חוּפַּשׁ חֻפַּשׁ
khupash

Fem.

את חוּפַּשְׁתְּ חֻפַּשְׁתְּ
khupash'te
היא חוּפְּשָׁה חֻפְּשָׁה
khupeshah
אנחנו חוּפַּשְׁנוּ חֻפַּשְׁנוּ
khupash'nu
אתם חוּפַּשְׁתֶּם חֻפַּשְׁתֶּם
khupash'tem
הם חוּפְּשׁוּ חֻפְּשׁוּ
khupeshu
אתן חוּפַּשְׁתֶּן חֻפַּשְׁתֶּן
khupash'tenn
הן חוּפְּשׁוּ חֻפְּשׁוּ
khupeshu

Future

אני אֲחוּפַּשׁ אֲחֻפַּשׁ
akhupash

Masc.

אתה תְּחוּפַּשׁ תְּחֻפַּשׁ
tekhupash
הוא יְחוּפַּשׁ יְחֻפַּשׁ
yekhupash

Fem.

את תְּחוּפְּשִׁי תְּחֻפְּשִׁי
tekhupeshi
היא תְּחוּפַּשׁ תְּחֻפַּשׁ
tekhupash
אנחנו נְחוּפַּשׁ נְחֻפַּשׁ
nekhupash
אתם תְּחוּפְּשׁוּ תְּחֻפְּשׁוּ
tekhupeshu
הם יְחוּפְּשׁוּ יְחֻפְּשׁוּ
yekhupeshu
אתן תְּחוּפַּשְׁנָה תְּחֻפַּשְׁנָה
tekhupash'nah
הן יְחוּפְּשׁוּ יְחֻפְּשׁוּ
yekhupeshu