חֻקַּק verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּקָּק [ khuqaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּקָּק מְחֻקָּק
mekhuqaq
אנחנו/אתם/הן מְחוּקָּקִים מְחֻקָּקִים
mekhuqaqim

Fem.

אני/את/היא מְחוּקֶּקֶת מְחֻקֶּקֶת
mekhuqeqett
אנחנו/אתן/הן מְחוּקָּקוֹת מְחֻקָּקוֹת
mekhuqaqott

Past

אני חוּקַּקְתִּי חֻקַּקְתִּי
khuqaq'ti

Masc.

אתה חוּקַּקְתָּ חֻקַּקְתָּ
khuqaq'ta
הוא חוּקַּק חֻקַּק
khuqaq

Fem.

את חוּקַּקְתְּ חֻקַּקְתְּ
khuqaq'te
היא חוּקְּקָה חֻקְּקָה
khuqeqah
אנחנו חוּקַּקְנוּ חֻקַּקְנוּ
khuqaq'nu
אתם חוּקַּקְתֶּם חֻקַּקְתֶּם
khuqaq'tem
הם חוּקְּקוּ חֻקְּקוּ
khuqequ
אתן חוּקַּקְתֶּן חֻקַּקְתֶּן
khuqaq'tenn
הן חוּקְּקוּ חֻקְּקוּ
khuqequ

Future

אני אֲחוּקַּק אֲחֻקַּק
akhuqaq

Masc.

אתה תְּחוּקַּק תְּחֻקַּק
tekhuqaq
הוא יְחוּקַּק יְחֻקַּק
yekhuqaq

Fem.

את תְּחוּקְּקִי תְּחֻקְּקִי
tekhuqeqi
היא תְּחוּקַּק תְּחֻקַּק
tekhuqaq
אנחנו נְחוּקַּק נְחֻקַּק
nekhuqaq
אתם תְּחוּקְּקוּ תְּחֻקְּקוּ
tekhuqequ
הם יְחוּקְּקוּ יְחֻקְּקוּ
yekhuqequ
אתן תְּחוּקַּקְנָה תְּחֻקַּקְנָה
tekhuqaq'nah
הן תְּחוּקַּקְנָה תְּחֻקַּקְנָה
tekhuqaq'nah