חֻשַּׁב verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּשָּׁב [ khushav ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּשָּׁב מְחֻשָּׁב
mekhushav
אנחנו/אתם/הן מְחוּשָּׁבִים מְחֻשָּׁבִים
mekhushavim

Fem.

אני/את/היא מְחוּשֶּׁבֶת מְחֻשֶּׁבֶת
mekhushevett
אנחנו/אתן/הן מְחוּשָּׁבוֹת מְחֻשָּׁבוֹת
mekhushavott

Past

אני חוּשַּׁבְתִּי חֻשַּׁבְתִּי
khushav'ti

Masc.

אתה חוּשַּׁבְתָּ חֻשַּׁבְתָּ
khushav'ta
הוא חוּשַּׁב חֻשַּׁב
khushav

Fem.

את חוּשַּׁבְתְּ חֻשַּׁבְתְּ
khushav'te
היא חוּשְּׁבָה חֻשְּׁבָה
khushevah
אנחנו חוּשַּׁבְנוּ חֻשַּׁבְנוּ
khushav'nu
אתם חוּשַּׁבְתֶּם חֻשַּׁבְתֶּם
khushav'tem
הם חוּשְּׁבוּ חֻשְּׁבוּ
khushevu
אתן חוּשַּׁבְתֶּן חֻשַּׁבְתֶּן
khushav'tenn
הן חוּשְּׁבוּ חֻשְּׁבוּ
khushevu

Future

אני אֲחוּשַּׁב אֲחֻשַּׁב
akhushav

Masc.

אתה תְּחוּשַּׁב תְּחֻשַּׁב
tekhushav
הוא יְחוּשַּׁב יְחֻשַּׁב
yekhushav

Fem.

את תְּחוּשְּׁבִי תְּחֻשְּׁבִי
tekhushevi
היא תְּחוּשַּׁב תְּחֻשַּׁב
tekhushav
אנחנו נְחוּשַּׁב נְחֻשַּׁב
nekhushav
אתם תְּחוּשְּׁבוּ תְּחֻשְּׁבוּ
tekhushevu
הם יְחוּשְּׁבוּ יְחֻשְּׁבוּ
yekhushevu
אתן תְּחוּשַּׁבְנָה תְּחֻשַּׁבְנָה
tekhushav'nah
הן תְּחוּשַּׁבְנָה תְּחֻשַּׁבְנָה
tekhushav'nah