חֻשַּׁל verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּשָּׁל [ khushal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּשָּׁל מְחֻשָּׁל
mekhushal
אנחנו/אתם/הן מְחוּשָּׁלִים מְחֻשָּׁלִים
mekhushalim

Fem.

אני/את/היא מְחוּשֶּׁלֶת מְחֻשֶּׁלֶת
mekhushelett
אנחנו/אתן/הן מְחוּשָּׁלוֹת מְחֻשָּׁלוֹת
mekhushalott

Past

אני חוּשַּׁלְתִּי חֻשַּׁלְתִּי
khushal'ti

Masc.

אתה חוּשַּׁלְתָּ חֻשַּׁלְתָּ
khushal'ta
הוא חוּשַּׁל חֻשַּׁל
khushal

Fem.

את חוּשַּׁלְתְּ חֻשַּׁלְתְּ
khushal'te
היא חוּשְּׁלָה חֻשְּׁלָה
khushelah
אנחנו חוּשַּׁלְנוּ חֻשַּׁלְנוּ
khushal'nu
אתם חוּשַּׁלְתֶּם חֻשַּׁלְתֶּם
khushal'tem
הם חוּשְּׁלוּ חֻשְּׁלוּ
khushelu
אתן חוּשַּׁלְתֶּן חֻשַּׁלְתֶּן
khushal'tenn
הן חוּשְּׁלוּ חֻשְּׁלוּ
khushelu

Future

אני אֲחוּשַּׁל אֲחֻשַּׁל
akhushal

Masc.

אתה תְּחוּשַּׁל תְּחֻשַּׁל
tekhushal
הוא יְחוּשַּׁל יְחֻשַּׁל
yekhushal

Fem.

את תְּחוּשְּׁלִי תְּחֻשְּׁלִי
tekhusheli
היא תְּחוּשַּׁל תְּחֻשַּׁל
tekhushal
אנחנו נְחוּשַּׁל נְחֻשַּׁל
nekhushal
אתם תְּחוּשְּׁלוּ תְּחֻשְּׁלוּ
tekhushelu
הם יְחוּשְּׁלוּ יְחֻשְּׁלוּ
yekhushelu
אתן תְּחוּשְּׁלוּ תְּחֻשְּׁלוּ
tekhushelu
הן יְחוּשְּׁלוּ יְחֻשְּׁלוּ
yekhushelu