חֻשַּׁק verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּשָּׁק [ khushaq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּשָּׁק מְחֻשָּׁק
mekhushaq
אנחנו/אתם/הן מְחוּשָּׁקִים מְחֻשָּׁקִים
mekhushaqim

Fem.

אני/את/היא מְחוּשֶּׁקֶת מְחֻשֶּׁקֶת
mekhusheqett
אנחנו/אתן/הן מְחוּשָּׁקוֹת מְחֻשָּׁקוֹת
mekhushaqott

Past

אני חוּשַּׁקְתִּי חֻשַּׁקְתִּי
khushaq'ti

Masc.

אתה חוּשַּׁקְתָּ חֻשַּׁקְתָּ
khushaq'ta
הוא חוּשַּׁק חֻשַּׁק
khushaq

Fem.

את חוּשַּׁקְתְּ חֻשַּׁקְתְּ
khushaq'te
היא חוּשְּׁקָה חֻשְּׁקָה
khusheqah
אנחנו חוּשַּׁקְנוּ חֻשַּׁקְנוּ
khushaq'nu
אתם חוּשַּׁקְתֶּם חֻשַּׁקְתֶּם
khushaq'tem
הם חוּשְּׁקוּ חֻשְּׁקוּ
khushequ
אתן חוּשַּׁקְתֶּן חֻשַּׁקְתֶּן
khushaq'tenn
הן חוּשְּׁקוּ חֻשְּׁקוּ
khushequ

Future

אני אֲחוּשַּׁק אֲחֻשַּׁק
akhushaq

Masc.

אתה תְּחוּשַּׁק תְּחֻשַּׁק
tekhushaq
הוא יְחוּשַּׁק יְחֻשַּׁק
yekhushaq

Fem.

את תְּחוּשְּׁקִי תְּחֻשְּׁקִי
tekhusheqi
היא תְּחוּשַּׁק תְּחֻשַּׁק
tekhushaq
אנחנו נְחוּשַּׁק נְחֻשַּׁק
nekhushaq
אתם תְּחוּשְּׁקוּ תְּחֻשְּׁקוּ
tekhushequ
הם יְחוּשְּׁקוּ יְחֻשְּׁקוּ
yekhushequ
אתן תְּחוּשַּׁקְנָה תְּחֻשַּׁקְנָה
tekhushaq'nah
הן תְּחוּשַּׁקְנָה תְּחֻשַּׁקְנָה
tekhushaq'nah