חֻתַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְחוּתָּל [ khutal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּתָּל מְחֻתָּל
mekhutal
אנחנו/אתם/הן מְחוּתָּלִים מְחֻתָּלִים
mekhutalim

Fem.

אני/את/היא מְחוּתֶּלֶת מְחֻתֶּלֶת
mekhutelett
אנחנו/אתן/הן מְחוּתָּלוֹת מְחֻתָּלוֹת
mekhutalott

Past

אני חוּתַּלְתִּי חֻתַּלְתִּי
khutal'ti

Masc.

אתה חוּתַּלְתָּ חֻתַּלְתָּ
khutal'ta
הוא חוּתַּל חֻתַּל
khutal

Fem.

את חוּתַּלְתְּ חֻתַּלְתְּ
khutal'te
היא חוּתְּלָה חֻתְּלָה
khutelah
אנחנו חוּתַּלְנוּ חֻתַּלְנוּ
khutal'nu
אתם חוּתַּלְתֶּם חֻתַּלְתֶּם
khutal'tem
הם חוּתְּלוּ חֻתְּלוּ
khutelu
אתן חוּתַּלְתֶּן חֻתַּלְתֶּן
khutal'tenn
הן חוּתְּלוּ חֻתְּלוּ
khutelu

Future

אני אֲחוּתַּל אֲחֻתַּל
akhutal

Masc.

אתה תְּחוּתַּל תְּחֻתַּל
tekhutal
הוא יְחוּתַּל יְחֻתַּל
yekhutal

Fem.

את תְּחוּתְּלִי תְּחֻתְּלִי
tekhuteli
היא תְּחוּתַּל תְּחֻתַּל
tekhutal
אנחנו נְחוּתַּל נְחֻתַּל
nekhutal
אתם תְּחוּתְּלוּ תְּחֻתְּלוּ
tekhutelu
הם יְחוּתְּלוּ יְחֻתְּלוּ
yekhutelu
אתן תְּחוּתְּלוּ תְּחֻתְּלוּ
tekhutelu
הן תְּחוּתַּלְנָה תְּחֻתַּלְנָה
tekhutal'nah