טֻיַּב verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְטוּיָּיב מְטֻיָּב
metuyayv
אנחנו/אתם/הן מְטוּיָּיבִים מְטֻיָּבִים
metuyayvim

Fem.

אני/את/היא מְטוּיֶּיבֶת מְטֻיֶּבֶת
metuyeyvett
אנחנו/אתן/הן מְטוּיָּיבוֹת מְטֻיָּבוֹת
metuyayvott

Past

אני טוּיַּיבְתִּי טֻיַּבְתִּי
tuyayv'ti

Masc.

אתה טוּיַּיבְתָּ טֻיַּבְתָּ
tuyayv'ta
הוא טוּיַּיב טֻיַּב
tuyayv

Fem.

את טוּיַּיבְתְּ טֻיַּבְתְּ
tuyayv'te
היא טוּיְּיבָה טֻיְּבָה
tuyeyvah
אנחנו טוּיַּיבְנוּ טֻיַּבְנוּ
tuyayv'nu
אתם טוּיַּיבְתֶּם טֻיַּבְתֶּם
tuyayv'tem
הם טוּיְּיבוּ טֻיְּבוּ
tuyeyvu
אתן טוּיַּיבְתֶּן טֻיַּבְתֶּן
tuyayv'tenn
הן טוּיְּיבוּ טֻיְּבוּ
tuyeyvu

Future

אני אֲטוּיַּיב אֲטֻיַּב
atuyayv

Masc.

אתה תְּטוּיַּיב תְּטֻיַּב
tetuyayv
הוא יְטוּיַּיב יְטֻיַּב
yetuyayv

Fem.

את תְּטוּיְּיבִי תְּטֻיְּבִי
tetuyeyvi
היא תְּטוּיַּיב תְּטֻיַּב
tetuyayv
אנחנו נְטוּיַּיב נְטֻיַּב
netuyayv
אתם תְּטוּיְּיבוּ תְּטֻיְּבוּ
tetuyeyvu
הם יְטוּיְּיבוּ יְטֻיְּבוּ
yetuyeyvu
אתן תְּטוּיַּיבְנָה תְּטֻיַּבְנָה
tetuyayv'nah
הן תְּטוּיַּיבְנָה תְּטֻיַּבְנָה
tetuyayv'nah