טֻמָּא verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְטוּמָּא מְטֻמָּא
metuma
אנחנו/אתם/הן מְטוּמָּאִים מְטֻמָּאִים
metumaim

Fem.

אני/את/היא מְטוּמֵּאת מְטֻמֵּאת
metumett
אנחנו/אתן/הן מְטוּמָּאוֹת מְטֻמָּאוֹת
metumaott

Past

אני טוּמֵּאתִי טֻמֵּאתִי
tumeti

Masc.

אתה טוּמֵּאתָ טֻמֵּאתָ
tumeta
הוא טוּמָּא טֻמָּא
tuma

Fem.

את טוּמֵּאת טֻמֵּאת
tumett
היא טוּמְּאָה טֻמְּאָה
tumeah
אנחנו טוּמֵּאנוּ טֻמֵּאנוּ
tumenu
אתם טוּמֵּאתֶם טֻמֵּאתֶם
tumetem
הם טוּמְּאוּ טֻמְּאוּ
tumeu
אתן טוּמֵּאתֶן טֻמֵּאתֶן
tumetenn
הן טוּמְּאוּ טֻמְּאוּ
tumeu

Future

אני אֲטוּמָּא אֲטֻמָּא
atuma

Masc.

אתה תְּטוּמָּא תְּטֻמָּא
tetuma
הוא יְטוּמָּא יְטֻמָּא
yetuma

Fem.

את תְּטוּמְּאִי תְּטֻמְּאִי
tetumei
היא תְּטוּמָּא תְּטֻמָּא
tetuma
אנחנו נְטוּמָּא נְטֻמָּא
netuma
אתם תְּטוּמְּאוּ תְּטֻמְּאוּ
tetumeu
הם יְטוּמְּאוּ יְטֻמְּאוּ
yetumeu
אתן תְּטוּמְּאוּ תְּטֻמְּאוּ
tetumeu
הן יְטוּמְּאוּ יְטֻמְּאוּ
yetumeu