טֻנַּף verb conjugation in Hebrew

Flag מְטוּנָּף [ tunaf ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְטוּנָּף מְטֻנָּף
metunaf
אנחנו/אתם/הן מְטוּנָּפִים מְטֻנָּפִים
metunafim

Fem.

אני/את/היא מְטוּנֶּפֶת מְטֻנֶּפֶת
metunefett
אנחנו/אתן/הן מְטוּנָּפוֹת מְטֻנָּפוֹת
metunafott

Past

אני טוּנַּפְתִּי טֻנַּפְתִּי
tunaf'ti

Masc.

אתה טוּנַּפְתָּ טֻנַּפְתָּ
tunaf'ta
הוא טוּנַּף טֻנַּף
tunaf

Fem.

את טוּנַּפְתְּ טֻנַּפְתְּ
tunaf'te
היא טוּנְּפָה טֻנְּפָה
tunefah
אנחנו טוּנַּפְנוּ טֻנַּפְנוּ
tunaf'nu
אתם טוּנַּפְתֶּם טֻנַּפְתֶּם
tunaf'tem
הם טוּנְּפוּ טֻנְּפוּ
tunefu
אתן טוּנַּפְתֶּן טֻנַּפְתֶּן
tunaf'tenn
הן טוּנְּפוּ טֻנְּפוּ
tunefu

Future

אני אֲטוּנַּף אֲטֻנַּף
atunaf

Masc.

אתה תְּטוּנַּף תְּטֻנַּף
tetunaf
הוא יְטוּנַּף יְטֻנַּף
yetunaf

Fem.

את תְּטוּנְּפִי תְּטֻנְּפִי
tetunefi
היא תְּטוּנַּף תְּטֻנַּף
tetunaf
אנחנו נְטוּנַּף נְטֻנַּף
netunaf
אתם תְּטוּנְּפוּ תְּטֻנְּפוּ
tetunefu
הם יְטוּנְּפוּ יְטֻנְּפוּ
yetunefu
אתן תְּטוּנַּפְנָה תְּטֻנַּפְנָה
tetunaf'nah
הן יְטוּנְּפוּ תְּטֻנַּפְנָה
yetunefu