טֻפַּל verb conjugation in Hebrew

Flag מְטוּפָּל [ tupal ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְטוּפָּל מְטֻפָּל
metupal
אנחנו/אתם/הן מְטוּפָּלִים מְטֻפָּלִים
metupalim

Fem.

אני/את/היא מְטוּפֶּלֶת מְטֻפֶּלֶת
metupelett
אנחנו/אתן/הן מְטוּפָּלוֹת מְטֻפָּלוֹת
metupalott

Past

אני טוּפַּלְתִּי טֻפַּלְתִּי
tupal'ti

Masc.

אתה טוּפַּלְתָּ טֻפַּלְתָּ
tupal'ta
הוא טוּפַּל טֻפַּל
tupal

Fem.

את טוּפַּלְתְּ טֻפַּלְתְּ
tupal'te
היא טוּפְּלָה טֻפְּלָה
tupelah
אנחנו טוּפַּלְנוּ טֻפַּלְנוּ
tupal'nu
אתם טוּפַּלְתֶּם טֻפַּלְתֶּם
tupal'tem
הם טוּפְּלוּ טֻפְּלוּ
tupelu
אתן טוּפַּלְתֶּן טֻפַּלְתֶּן
tupal'tenn
הן טוּפְּלוּ טֻפְּלוּ
tupelu

Future

אני אֲטוּפַּל אֲטֻפַּל
atupal

Masc.

אתה תְּטוּפַּל תְּטֻפַּל
tetupal
הוא יְטוּפַּל יְטֻפַּל
yetupal

Fem.

את תְּטוּפְּלִי תְּטֻפְּלִי
tetupeli
היא תְּטוּפַּל תְּטֻפַּל
tetupal
אנחנו נְטוּפַּל נְטֻפַּל
netupal
אתם תְּטוּפְּלוּ תְּטֻפְּלוּ
tetupelu
הם יְטוּפְּלוּ יְטֻפְּלוּ
yetupelu
אתן תְּטוּפְּלוּ תְּטֻפְּלוּ
tetupelu
הן יְטוּפְּלוּ יְטֻפְּלוּ
yetupelu