יֻבַּשׁ verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְיוּבָּשׁ מְיֻבָּשׁ
meyubash
אנחנו/אתם/הן מְיוּבָּשִׁים מְיֻבָּשִׁים
meyubashim

Fem.

אני/את/היא מְיוּבֶּשֶׁת מְיֻבֶּשֶׁת
meyubeshett
אנחנו/אתן/הן מְיוּבָּשׁוֹת מְיֻבָּשׁוֹת
meyubashott

Past

אני יוּבַּשְׁתִּי יֻבַּשְׁתִּי
yubash'ti

Masc.

אתה יוּבַּשְׁתָּ יֻבַּשְׁתָּ
yubash'ta
הוא יוּבַּשׁ יֻבַּשׁ
yubash

Fem.

את יוּבַּשְׁתְּ יֻבַּשְׁתְּ
yubash'te
היא יוּבְּשָׁה יֻבְּשָׁה
yubeshah
אנחנו יוּבַּשְׁנוּ יֻבַּשְׁנוּ
yubash'nu
אתם יוּבַּשְׁתֶּם יֻבַּשְׁתֶּם
yubash'tem
הם יוּבְּשׁוּ יֻבְּשׁוּ
yubeshu
אתן יוּבַּשְׁתֶּן יֻבַּשְׁתֶּן
yubash'tenn
הן יוּבְּשׁוּ יֻבְּשׁוּ
yubeshu

Future

אני אֲיוּבַּשׁ אֲיֻבַּשׁ
ayubash

Masc.

אתה תְּיוּבַּשׁ תְּיֻבַּשׁ
teyubash
הוא יְיוּבַּשׁ יְיֻבַּשׁ
yeyubash

Fem.

את תְּיוּבְּשִׁי תְּיֻבְּשִׁי
teyubeshi
היא תְּיוּבַּשׁ תְּיֻבַּשׁ
teyubash
אנחנו נְיוּבַּשׁ נְיֻבַּשׁ
neyubash
אתם תְּיוּבְּשׁוּ תְּיֻבְּשׁוּ
teyubeshu
הם יְיוּבְּשׁוּ יְיֻבְּשׁוּ
yeyubeshu
אתן תְּיוּבַּשְׁנָה תְּיֻבְּשׁוּ
teyubash'nah
הן תְּיוּבַּשְׁנָה תְּיֻבַּשְׁנָה
teyubash'nah