יֻבָּא verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְיוּבָּא מְיֻבָּא
meyuba
אנחנו/אתם/הן מְיוּבָּאִים מְיֻבָּאִים
meyubaim

Fem.

אני/את/היא מְיוּבֵּאת מְיֻבֵּאת
meyubett
אנחנו/אתן/הן מְיוּבָּאוֹת מְיֻבָּאוֹת
meyubaott

Past

אני יוּבֵּאתִי יֻבֵּאתִי
yubeti

Masc.

אתה יוּבֵּאתָ יֻבֵּאתָ
yubeta
הוא יוּבָּא יֻבָּא
yuba

Fem.

את יוּבֵּאת יֻבֵּאת
yubett
היא יוּבְּאָה יֻבְּאָה
yubeah
אנחנו יוּבֵּאנוּ יֻבֵּאנוּ
yubenu
אתם יוּבֵּאתֶם יֻבֵּאתֶם
yubetem
הם יוּבְּאוּ יֻבְּאוּ
yubeu
אתן יוּבֵּאתֶן יֻבֵּאתֶן
yubetenn
הן יוּבְּאוּ יֻבְּאוּ
yubeu

Future

אני אֲיוּבָּא אֲיֻבָּא
ayuba

Masc.

אתה תְּיוּבָּא תְּיֻבָּא
teyuba
הוא יְיוּבָּא יְיֻבָּא
yeyuba

Fem.

את תְּיוּבְּאִי תְּיֻבְּאִי
teyubei
היא תְּיוּבָּא תְּיֻבָּא
teyuba
אנחנו נְיוּבָּא נְיֻבָּא
neyuba
אתם תְּיוּבְּאוּ תְּיֻבְּאוּ
teyubeu
הם יְיוּבְּאוּ יְיֻבְּאוּ
yeyubeu
אתן תְּיוּבְּאוּ תְּיֻבֶּאנָה
teyubeu
הן תְּיוּבֶּאנָה תְּיֻבֶּאנָה
teyubenah