יֻלַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְיוּלָּד [ yulad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְיוּלָּד מְיֻלָּד
meyulad
אנחנו/אתם/הן מְיוּלָּדִים מְיֻלָּדִים
meyuladim

Fem.

אני/את/היא מְיוּלֶּדֶת מְיֻלֶּדֶת
meyuledett
אנחנו/אתן/הן מְיוּלָּדוֹת מְיֻלָּדוֹת
meyuladott

Past

אני יוּלַּדְתִּי יֻלַּדְתִּי
yulad'ti

Masc.

אתה יוּלַּדְתָּ יֻלַּדְתָּ
yulad'ta
הוא יוּלַּד יֻלַּד
yulad

Fem.

את יוּלַּדְתְּ יֻלַּדְתְּ
yulad'te
היא יוּלְּדָה יֻלְּדָה
yuledah
אנחנו יוּלַּדְנוּ יֻלַּדְנוּ
yulad'nu
אתם יוּלַּדְתֶּם יֻלַּדְתֶּם
yulad'tem
הם יוּלְּדוּ יֻלְּדוּ
yuledu
אתן יוּלַּדְתֶּן יֻלַּדְתֶּן
yulad'tenn
הן יוּלְּדוּ יֻלְּדוּ
yuledu

Future

אני אֲיוּלַּד אֲיֻלַּד
ayulad

Masc.

אתה תְּיוּלַּד תְּיֻלַּד
teyulad
הוא יְיוּלַּד יְיֻלַּד
yeyulad

Fem.

את תְּיוּלְּדִי תְּיֻלְּדִי
teyuledi
היא תְּיוּלַּד תְּיֻלַּד
teyulad
אנחנו נְיוּלַּד נְיֻלַּד
neyulad
אתם תְּיוּלְּדוּ תְּיֻלְּדוּ
teyuledu
הם יְיוּלְּדוּ יְיֻלְּדוּ
yeyuledu
אתן תְּיוּלַּדְנָה תְּיֻלַּדְנָה
teyulad'nah
הן תְּיוּלַּדְנָה תְּיֻלַּדְנָה
teyulad'nah