יֻסַּף verb conjugation in Hebrew

Flag מְיוּסָּף [ yussaf ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְיוּסָּף מְיֻסָּף
meyussaf
אנחנו/אתם/הן מְיוּסָּפִים מְיֻסָּפִים
meyussafim

Fem.

אני/את/היא מְיוּסֶּפֶת מְיֻסֶּפֶת
meyusefett
אנחנו/אתן/הן מְיוּסָּפוֹת מְיֻסָּפוֹת
meyussafott

Past

אני יוּסַּפְתִּי יֻסַּפְתִּי
yussaf'ti

Masc.

אתה יוּסַּפְתָּ יֻסַּפְתָּ
yussaf'ta
הוא יוּסַּף יֻסַּף
yussaf

Fem.

את יוּסַּפְתְּ יֻסַּפְתְּ
yussaf'te
היא יוּסְּפָה יֻסְּפָה
yusefah
אנחנו יוּסַּפְנוּ יֻסַּפְנוּ
yussaf'nu
אתם יוּסַּפְתֶּם יֻסַּפְתֶּם
yussaf'tem
הם יוּסְּפוּ יֻסְּפוּ
yusefu
אתן יוּסַּפְתֶּן יֻסַּפְתֶּן
yussaf'tenn
הן יוּסְּפוּ יֻסְּפוּ
yusefu

Future

אני אֲיוּסַּף אֲיֻסַּף
ayussaf

Masc.

אתה תְּיוּסַּף תְּיֻסַּף
teyussaf
הוא יְיוּסַּף יְיֻסַּף
yeyussaf

Fem.

את תְּיוּסְּפִי תְּיֻסְּפִי
teyusefi
היא תְּיוּסַּף תְּיֻסַּף
teyussaf
אנחנו נְיוּסַּף נְיֻסַּף
neyussaf
אתם תְּיוּסְּפוּ תְּיֻסְּפוּ
teyusefu
הם יְיוּסְּפוּ יְיֻסְּפוּ
yeyusefu
אתן תְּיוּסַּפְנָה תְּיֻסְּפוּ
teyussaf'nah
הן יְיוּסְּפוּ יְיֻסְּפוּ
yeyusefu