יֻצַּב verb conjugation in Hebrew

Flag מְיוּצָּב [ yutsav ]
Suggestions הֻצַּב

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְיוּצָּב מְיֻצָּב
meyutsav
אנחנו/אתם/הן מְיוּצָּבִים מְיֻצָּבִים
meyutsavim

Fem.

אני/את/היא מְיוּצֶּבֶת מְיֻצֶּבֶת
meyutsevett
אנחנו/אתן/הן מְיוּצָּבוֹת מְיֻצָּבוֹת
meyutsavott

Past

אני יוּצַּבְתִּי יֻצַּבְתִּי
yutsav'ti

Masc.

אתה יוּצַּבְתָּ יֻצַּבְתָּ
yutsav'ta
הוא יוּצַּב יֻצַּב
yutsav

Fem.

את יוּצַּבְתְּ יֻצַּבְתְּ
yutsav'te
היא יוּצְּבָה יֻצְּבָה
yutsevah
אנחנו יוּצַּבְנוּ יֻצַּבְנוּ
yutsav'nu
אתם יוּצַּבְתֶּם יֻצַּבְתֶּם
yutsav'tem
הם יוּצְּבוּ יֻצְּבוּ
yutsevu
אתן יוּצַּבְתֶּן יֻצַּבְתֶּן
yutsav'tenn
הן יוּצְּבוּ יֻצְּבוּ
yutsevu

Future

אני אֲיוּצַּב אֲיֻצַּב
ayutsav

Masc.

אתה תְּיוּצַּב תְּיֻצַּב
teyutsav
הוא יְיוּצַּב יְיֻצַּב
yeyutsav

Fem.

את תְּיוּצְּבִי תְּיֻצְּבִי
teyutsevi
היא תְּיוּצַּב תְּיֻצַּב
teyutsav
אנחנו נְיוּצַּב נְיֻצַּב
neyutsav
אתם תְּיוּצְּבוּ תְּיֻצְּבוּ
teyutsevu
הם יְיוּצְּבוּ יְיֻצְּבוּ
yeyutsevu
אתן תְּיוּצְּבוּ תְּיֻצַּבְנָה
teyutsevu
הן יְיוּצְּבוּ תְּיֻצַּבְנָה
yeyutsevu