יֻצַּג verb conjugation in Hebrew

Flag מְיוּצָּג [ yutsag ]
Suggestions הֻצַּג

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְיוּצָּג מְיֻצָּג
meyutsag
אנחנו/אתם/הן מְיוּצָּגִים מְיֻצָּגִים
meyutsagim

Fem.

אני/את/היא מְיוּצֶּגֶת מְיֻצֶּגֶת
meyutsegett
אנחנו/אתן/הן מְיוּצָּגוֹת מְיֻצָּגוֹת
meyutsagott

Past

אני יוּצַּגְתִּי יֻצַּגְתִּי
yutsag'ti

Masc.

אתה יוּצַּגְתָּ יֻצַּגְתָּ
yutsag'ta
הוא יוּצַּג יֻצַּג
yutsag

Fem.

את יוּצַּגְתְּ יֻצַּגְתְּ
yutsag'te
היא יוּצְּגָה יֻצְּגָה
yutsegah
אנחנו יוּצַּגְנוּ יֻצַּגְנוּ
yutsag'nu
אתם יוּצַּגְתֶּם יֻצַּגְתֶּם
yutsag'tem
הם יוּצְּגוּ יֻצְּגוּ
yutsegu
אתן יוּצַּגְתֶּן יֻצַּגְתֶּן
yutsag'tenn
הן יוּצְּגוּ יֻצְּגוּ
yutsegu

Future

אני אֲיוּצַּג אֲיֻצַּג
ayutsag

Masc.

אתה תְּיוּצַּג תְּיֻצַּג
teyutsag
הוא יְיוּצַּג יְיֻצַּג
yeyutsag

Fem.

את תְּיוּצְּגִי תְּיֻצְּגִי
teyutsegi
היא תְּיוּצַּג תְּיֻצַּג
teyutsag
אנחנו נְיוּצַּג נְיֻצַּג
neyutsag
אתם תְּיוּצְּגוּ תְּיֻצְּגוּ
teyutsegu
הם יְיוּצְּגוּ יְיֻצְּגוּ
yeyutsegu
אתן תְּיוּצַּגְנָה תְּיֻצַּגְנָה
teyutsag'nah
הן תְּיוּצַּגְנָה תְּיֻצַּגְנָה
teyutsag'nah