יֻצַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְיוּצָּר [ yutsar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְיוּצָּר מְיֻצָּר
meyutsar
אנחנו/אתם/הן מְיוּצָּרִים מְיֻצָּרִים
meyutsarim

Fem.

אני/את/היא מְיוּצֶּרֶת מְיֻצֶּרֶת
meyutserett
אנחנו/אתן/הן מְיוּצָּרוֹת מְיֻצָּרוֹת
meyutsarott

Past

אני יוּצַּרְתִּי יֻצַּרְתִּי
yutsar'ti

Masc.

אתה יוּצַּרְתָּ יֻצַּרְתָּ
yutsar'ta
הוא יוּצַּר יֻצַּר
yutsar

Fem.

את יוּצַּרְתְּ יֻצַּרְתְּ
yutsar'te
היא יוּצְּרָה יֻצְּרָה
yutserah
אנחנו יוּצַּרְנוּ יֻצַּרְנוּ
yutsar'nu
אתם יוּצַּרְתֶּם יֻצַּרְתֶּם
yutsar'tem
הם יוּצְּרוּ יֻצְּרוּ
yutseru
אתן יוּצַּרְתֶּן יֻצַּרְתֶּן
yutsar'tenn
הן יוּצְּרוּ יֻצְּרוּ
yutseru

Future

אני אֲיוּצַּר אֲיֻצַּר
ayutsar

Masc.

אתה תְּיוּצַּר תְּיֻצַּר
teyutsar
הוא יְיוּצַּר יְיֻצַּר
yeyutsar

Fem.

את תְּיוּצְּרִי תְּיֻצְּרִי
teyutseri
היא תְּיוּצַּר תְּיֻצַּר
teyutsar
אנחנו נְיוּצַּר נְיֻצַּר
neyutsar
אתם תְּיוּצְּרוּ תְּיֻצְּרוּ
teyutseru
הם יְיוּצְּרוּ יְיֻצְּרוּ
yeyutseru
אתן תְּיוּצְּרוּ תְּיֻצְּרוּ
teyutseru
הן תְּיוּצַּרְנָה תְּיֻצַּרְנָה
teyutsar'nah