יֻצָּא verb conjugation in Hebrew

Flag מְיוּצָּא [ yutsa ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְיוּצָּא מְיֻצָּא
meyutsa
אנחנו/אתם/הן מְיוּצָּאִים מְיֻצָּאִים
meyutsaim

Fem.

אני/את/היא מְיוּצֵּאת מְיֻצֵּאת
meyutsett
אנחנו/אתן/הן מְיוּצָּאוֹת מְיֻצָּאוֹת
meyutsaott

Past

אני יוּצֵּאתִי יֻצֵּאתִי
yutseti

Masc.

אתה יוּצֵּאתָ יֻצֵּאתָ
yutseta
הוא יוּצָּא יֻצָּא
yutsa

Fem.

את יוּצֵּאת יֻצֵּאת
yutsett
היא יוּצְּאָה יֻצְּאָה
yutseah
אנחנו יוּצֵּאנוּ יֻצֵּאנוּ
yutsenu
אתם יוּצֵּאתֶם יֻצֵּאתֶם
yutsetem
הם יוּצְּאוּ יֻצְּאוּ
yutseu
אתן יוּצֵּאתֶן יֻצֵּאתֶן
yutsetenn
הן יוּצְּאוּ יֻצְּאוּ
yutseu

Future

אני אֲיוּצָּא אֲיֻצָּא
ayutsa

Masc.

אתה תְּיוּצָּא תְּיֻצָּא
teyutsa
הוא יְיוּצָּא יְיֻצָּא
yeyutsa

Fem.

את תְּיוּצְּאִי תְּיֻצְּאִי
teyutsei
היא תְּיוּצָּא תְּיֻצָּא
teyutsa
אנחנו נְיוּצָּא נְיֻצָּא
neyutsa
אתם תְּיוּצְּאוּ תְּיֻצְּאוּ
teyutseu
הם יְיוּצְּאוּ יְיֻצְּאוּ
yeyutseu
אתן תְּיוּצְּאוּ תְּיֻצֶּאנָה
teyutseu
הן יְיוּצְּאוּ יְיֻצְּאוּ
yeyutseu