יֻשַּׁב verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְיוּשָּׁב מְיֻשָּׁב
meyushav
אנחנו/אתם/הן מְיוּשָּׁבִים מְיֻשָּׁבִים
meyushavim

Fem.

אני/את/היא מְיוּשֶּׁבֶת מְיֻשֶּׁבֶת
meyushevett
אנחנו/אתן/הן מְיוּשָּׁבוֹת מְיֻשָּׁבוֹת
meyushavott

Past

אני יוּשַּׁבְתִּי יֻשַּׁבְתִּי
yushav'ti

Masc.

אתה יוּשַּׁבְתָּ יֻשַּׁבְתָּ
yushav'ta
הוא יוּשַּׁב יֻשַּׁב
yushav

Fem.

את יוּשַּׁבְתְּ יֻשַּׁבְתְּ
yushav'te
היא יוּשְּׁבָה יֻשְּׁבָה
yushevah
אנחנו יוּשַּׁבְנוּ יֻשַּׁבְנוּ
yushav'nu
אתם יוּשַּׁבְתֶּם יֻשַּׁבְתֶּם
yushav'tem
הם יוּשְּׁבוּ יֻשְּׁבוּ
yushevu
אתן יוּשַּׁבְתֶּן יֻשַּׁבְתֶּן
yushav'tenn
הן יוּשְּׁבוּ יֻשְּׁבוּ
yushevu

Future

אני אֲיוּשַּׁב אֲיֻשַּׁב
ayushav

Masc.

אתה תְּיוּשַּׁב תְּיֻשַּׁב
teyushav
הוא יְיוּשַּׁב יְיֻשַּׁב
yeyushav

Fem.

את תְּיוּשְּׁבִי תְּיֻשְּׁבִי
teyushevi
היא תְּיוּשַּׁב תְּיֻשַּׁב
teyushav
אנחנו נְיוּשַּׁב נְיֻשַּׁב
neyushav
אתם תְּיוּשְּׁבוּ תְּיֻשְּׁבוּ
teyushevu
הם יְיוּשְּׁבוּ יְיֻשְּׁבוּ
yeyushevu
אתן תְּיוּשַּׁבְנָה תְּיֻשַּׁבְנָה
teyushav'nah
הן תְּיוּשַּׁבְנָה תְּיֻשַּׁבְנָה
teyushav'nah