יֻשַּׁר verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְיוּשָּׁר מְיֻשָּׁר
meyushar
אנחנו/אתם/הן מְיוּשָּׁרִים מְיֻשָּׁרִים
meyusharim

Fem.

אני/את/היא מְיוּשֶּׁרֶת מְיֻשֶּׁרֶת
meyusherett
אנחנו/אתן/הן מְיוּשָּׁרוֹת מְיֻשָּׁרוֹת
meyusharott

Past

אני יוּשַּׁרְתִּי יֻשַּׁרְתִּי
yushar'ti

Masc.

אתה יוּשַּׁרְתָּ יֻשַּׁרְתָּ
yushar'ta
הוא יוּשַּׁר יֻשַּׁר
yushar

Fem.

את יוּשַּׁרְתְּ יֻשַּׁרְתְּ
yushar'te
היא יוּשְּׁרָה יֻשְּׁרָה
yusherah
אנחנו יוּשַּׁרְנוּ יֻשַּׁרְנוּ
yushar'nu
אתם יוּשַּׁרְתֶּם יֻשַּׁרְתֶּם
yushar'tem
הם יוּשְּׁרוּ יֻשְּׁרוּ
yusheru
אתן יוּשַּׁרְתֶּן יֻשַּׁרְתֶּן
yushar'tenn
הן יוּשְּׁרוּ יֻשְּׁרוּ
yusheru

Future

אני אֲיוּשַּׁר אֲיֻשַּׁר
ayushar

Masc.

אתה תְּיוּשַּׁר תְּיֻשַּׁר
teyushar
הוא יְיוּשַּׁר יְיֻשַּׁר
yeyushar

Fem.

את תְּיוּשְּׁרִי תְּיֻשְּׁרִי
teyusheri
היא תְּיוּשַּׁר תְּיֻשַּׁר
teyushar
אנחנו נְיוּשַּׁר נְיֻשַּׁר
neyushar
אתם תְּיוּשְּׁרוּ תְּיֻשְּׁרוּ
teyusheru
הם יְיוּשְּׁרוּ יְיֻשְּׁרוּ
yeyusheru
אתן תְּיוּשְּׁרוּ תְּיֻשְּׁרוּ
teyusheru
הן יְיוּשְּׁרוּ יְיֻשְּׁרוּ
yeyusheru