יֻשַּׂם verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְיוּשָּׂם מְיֻשָּׂם
meyussam
אנחנו/אתם/הן מְיוּשָּׂמִים מְיֻשָּׂמִים
meyussamim

Fem.

אני/את/היא מְיוּשֶּׂמֶת מְיֻשֶּׂמֶת
meyusemett
אנחנו/אתן/הן מְיוּשָּׂמוֹת מְיֻשָּׂמוֹת
meyussamott

Past

אני יוּשַּׂמְתִּי יֻשַּׂמְתִּי
yussam'ti

Masc.

אתה יוּשַּׂמְתָּ יֻשַּׂמְתָּ
yussam'ta
הוא יוּשַּׂם יֻשַּׂם
yussam

Fem.

את יוּשַּׂמְתְּ יֻשַּׂמְתְּ
yussam'te
היא יוּשְּׂמָה יֻשְּׂמָה
yusemah
אנחנו יוּשַּׂמְנוּ יֻשַּׂמְנוּ
yussam'nu
אתם יוּשַּׂמְתֶּם יֻשַּׂמְתֶּם
yussam'tem
הם יוּשְּׂמוּ יֻשְּׂמוּ
yusemu
אתן יוּשַּׂמְתֶּן יֻשַּׂמְתֶּן
yussam'tenn
הן יוּשְּׂמוּ יֻשְּׂמוּ
yusemu

Future

אני אֲיוּשַּׂם אֲיֻשַּׂם
ayussam

Masc.

אתה תְּיוּשַּׂם תְּיֻשַּׂם
teyussam
הוא יְיוּשַּׂם יְיֻשַּׂם
yeyussam

Fem.

את תְּיוּשְּׂמִי תְּיֻשְּׂמִי
teyusemi
היא תְּיוּשַּׂם תְּיֻשַּׂם
teyussam
אנחנו נְיוּשַּׂם נְיֻשַּׂם
neyussam
אתם תְּיוּשְּׂמוּ תְּיֻשְּׂמוּ
teyusemu
הם יְיוּשְּׂמוּ יְיֻשְּׂמוּ
yeyusemu
אתן תְּיוּשְּׂמוּ תְּיֻשְּׂמוּ
teyusemu
הן יְיוּשְּׂמוּ יְיֻשְּׂמוּ
yeyusemu