לְהִידָּבֵר (lehidaver) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִדָּבֵר לְהִידָּבֵר - נִדְבָּר [ lehidaver - nid'bar ]
Flag parley

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִדְבָּר
nid'bar
אנחנו/אתם/הן נִדְבָּרִים
nid'barim

Fem.

אני/את/היא נִדְבֶּרֶת
nid'berett
אנחנו/אתן/הן נִדְבָּרוֹת
nid'barott

Past

nid'bar'ti

Masc.

nid'bar'ta
nid'bar

Fem.

nid'bar'te
nid'berah
nid'bar'nu
nid'bar'tem
nid'beru
nid'bar'tenn
nid'beru

Future

אני אֶדָּבֵר אִדָּבֵר
edaver

Masc.

אתה תִּידָּבֵר תִּדָּבֵר
tidaver
הוא יִידָּבֵר יִדָּבֵר
yidaver

Fem.

את תִּידָּבְרִי תִּדָּבְרִי
tidav'ri
היא תִּידָּבֵר תִּדָּבֵר
tidaver
אנחנו נִידָּבֵר נִדָּבֵר
nidaver
אתם תִּידָּבְרוּ תִּדָּבְרוּ
tidav'ru
הם יִידָּבְרוּ יִדָּבְרוּ
yidav'ru
אתן תִּידָּבַרְנָה תִּדָּבַרְנָה
tidavar'nah
הן יִידָּבְרוּ יִדָּבְרוּ
yidav'ru

Imperative

Masc.

אתה הִידָּבֵר הִדָּבֵר
hidaver
אתם הִידָּבְרוּ הִדָּבְרוּ
hidav'ru

Fem.

את הִידָּבְרִי הִדָּבְרִי
hidav'ri
אתן הִידָּבַרְנָה הִדָּבְרוּ
hidavar'nah