יָכֹל verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא יָכוֹל
yakhol
אנחנו/אתם/הן יְכוֹלִים
yekholim

Fem.

אני/את/היא יְכוֹלָה
yekholah
אנחנו/אתן/הן יְכוֹלוֹת
yekholott

Past

אני יָכוֹלְתִּי יָכֹלְתִּי
yakhol'ti

Masc.

אתה יָכוֹלְתָּ יָכֹלְתָּ
yakhol'ta
הוא יָכוֹל יָכֹל
yakhol

Fem.

את יָכוֹלְתְּ יָכֹלְתְּ
yakhol'te
yakh'lah
אנחנו יָכוֹלְנוּ יָכֹלְנוּ
yakhol'nu
אתם יְכוֹלְתֶּם יְכָלְתֶּם
yekhol'tem
yakh'lu
אתן יְכוֹלְתֶּן יְכָלְתֶּן
yekhol'tenn
yakh'lu

Future

אני אוּכַל
ukhal

Masc.

tukhal
הוא יוּכַל
yukhal

Fem.

tukh'li
tukhal
אנחנו נוּכַל
nukhal
tukh'lu
yukh'lu
tukh'lu
yukh'lu