כֻּבַּד verb conjugation in Hebrew

Flag מְכוּבָּד [ kubad ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְכוּבָּד מְכֻבָּד
mekhubad
אנחנו/אתם/הן מְכוּבָּדִים מְכֻבָּדִים
mekhubadim

Fem.

אני/את/היא מְכוּבֶּדֶת מְכֻבֶּדֶת
mekhubedett
אנחנו/אתן/הן מְכוּבָּדוֹת מְכֻבָּדוֹת
mekhubadott

Past

אני כּוּבַּדְתִּי כֻּבַּדְתִּי
kubad'ti

Masc.

אתה כּוּבַּדְתָּ כֻּבַּדְתָּ
kubad'ta
הוא כּוּבַּד כֻּבַּד
kubad

Fem.

את כּוּבַּדְתְּ כֻּבַּדְתְּ
kubad'te
היא כּוּבְּדָה כֻּבְּדָה
kubedah
אנחנו כּוּבַּדְנוּ כֻּבַּדְנוּ
kubad'nu
אתם כּוּבַּדְתֶּם כֻּבַּדְתֶּם
kubad'tem
הם כּוּבְּדוּ כֻּבְּדוּ
kubedu
אתן כּוּבַּדְתֶּן כֻּבַּדְתֶּן
kubad'tenn
הן כּוּבְּדוּ כֻּבְּדוּ
kubedu

Future

אני אֲכוּבַּד אֲכֻבַּד
akhubad

Masc.

אתה תְּכוּבַּד תְּכֻבַּד
tekhubad
הוא יְכוּבַּד יְכֻבַּד
yekhubad

Fem.

את תְּכוּבְּדִי תְּכֻבְּדִי
tekhubedi
היא תְּכוּבַּד תְּכֻבַּד
tekhubad
אנחנו נְכוּבַּד נְכֻבַּד
nekhubad
אתם תְּכוּבְּדוּ תְּכֻבְּדוּ
tekhubedu
הם יְכוּבְּדוּ יְכֻבְּדוּ
yekhubedu
אתן תְּכוּבְּדוּ תְּכֻבְּדוּ
tekhubedu
הן יְכוּבְּדוּ תְּכֻבַּדְנָה
yekhubedu