כֻּבַּס verb conjugation in Hebrew

Flag מְכוּבָּס [ kubas ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְכוּבָּס מְכֻבָּס
mekhubas
אנחנו/אתם/הן מְכוּבָּסִים מְכֻבָּסִים
mekhubassim

Fem.

אני/את/היא מְכוּבֶּסֶת מְכֻבֶּסֶת
mekhubessett
אנחנו/אתן/הן מְכוּבָּסוֹת מְכֻבָּסוֹת
mekhubassott

Past

אני כּוּבַּסְתִּי כֻּבַּסְתִּי
kubas'ti

Masc.

אתה כּוּבַּסְתָּ כֻּבַּסְתָּ
kubas'ta
הוא כּוּבַּס כֻּבַּס
kubas

Fem.

את כּוּבַּסְתְּ כֻּבַּסְתְּ
kubas'te
היא כּוּבְּסָה כֻּבְּסָה
kubessah
אנחנו כּוּבַּסְנוּ כֻּבַּסְנוּ
kubas'nu
אתם כּוּבַּסְתֶּם כֻּבַּסְתֶּם
kubas'tem
הם כּוּבְּסוּ כֻּבְּסוּ
kubessu
אתן כּוּבַּסְתֶּן כֻּבַּסְתֶּן
kubas'tenn
הן כּוּבְּסוּ כֻּבְּסוּ
kubessu

Future

אני אֲכוּבַּס אֲכֻבַּס
akhubas

Masc.

אתה תְּכוּבַּס תְּכֻבַּס
tekhubas
הוא יְכוּבַּס יְכֻבַּס
yekhubas

Fem.

את תְּכוּבְּסִי תְּכֻבְּסִי
tekhubessi
היא תְּכוּבַּס תְּכֻבַּס
tekhubas
אנחנו נְכוּבַּס נְכֻבַּס
nekhubas
אתם תְּכוּבְּסוּ תְּכֻבְּסוּ
tekhubessu
הם יְכוּבְּסוּ יְכֻבְּסוּ
yekhubessu
אתן תְּכוּבְּסוּ תְּכֻבְּסוּ
tekhubessu
הן יְכוּבְּסוּ יְכֻבְּסוּ
yekhubessu