כֻּיַּל verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְכוּיָּיל מְכֻיָּל
mekhuyayl
אנחנו/אתם/הן מְכוּיָּילִים מְכֻיָּלִים
mekhuyaylim

Fem.

אני/את/היא מְכוּיֶּילֶת מְכֻיֶּלֶת
mekhuyeylett
אנחנו/אתן/הן מְכוּיָּילוֹת מְכֻיָּלוֹת
mekhuyaylott

Past

אני כּוּיַּילְתִּי כֻּיַּלְתִּי
kuyayl'ti

Masc.

אתה כּוּיַּילְתָּ כֻּיַּלְתָּ
kuyayl'ta
הוא כּוּיַּיל כֻּיַּל
kuyayl

Fem.

את כּוּיַּילְתְּ כֻּיַּלְתְּ
kuyayl'te
היא כּוּיְּילָה כֻּיְּלָה
kuyeylah
אנחנו כּוּיַּילְנוּ כֻּיַּלְנוּ
kuyayl'nu
אתם כּוּיַּילְתֶּם כֻּיַּלְתֶּם
kuyayl'tem
הם כּוּיְּילוּ כֻּיְּלוּ
kuyeylu
אתן כּוּיַּילְתֶּן כֻּיַּלְתֶּן
kuyayl'tenn
הן כּוּיְּילוּ כֻּיְּלוּ
kuyeylu

Future

אני אֲכוּיַּיל אֲכֻיַּל
akhuyayl

Masc.

אתה תְּכוּיַּיל תְּכֻיַּל
tekhuyayl
הוא יְכוּיַּיל יְכֻיַּל
yekhuyayl

Fem.

את תְּכוּיְּילִי תְּכֻיְּלִי
tekhuyeyli
היא תְּכוּיַּיל תְּכֻיַּל
tekhuyayl
אנחנו נְכוּיַּיל נְכֻיַּל
nekhuyayl
אתם תְּכוּיְּילוּ תְּכֻיְּלוּ
tekhuyeylu
הם יְכוּיְּילוּ יְכֻיְּלוּ
yekhuyeylu
אתן תְּכוּיַּילְנָה תְּכֻיְּלוּ
tekhuyayl'nah
הן יְכוּיְּילוּ יְכֻיְּלוּ
yekhuyeylu