כֻּנַּס verb conjugation in Hebrew

Flag מְכוּנָּס [ kunas ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְכוּנָּס מְכֻנָּס
mekhunas
אנחנו/אתם/הן מְכוּנָּסִים מְכֻנָּסִים
mekhunassim

Fem.

אני/את/היא מְכוּנֶּסֶת מְכֻנֶּסֶת
mekhunessett
אנחנו/אתן/הן מְכוּנָּסוֹת מְכֻנָּסוֹת
mekhunassott

Past

אני כּוּנַּסְתִּי כֻּנַּסְתִּי
kunas'ti

Masc.

אתה כּוּנַּסְתָּ כֻּנַּסְתָּ
kunas'ta
הוא כּוּנַּס כֻּנַּס
kunas

Fem.

את כּוּנַּסְתְּ כֻּנַּסְתְּ
kunas'te
היא כּוּנְּסָה כֻּנְּסָה
kunessah
אנחנו כּוּנַּסְנוּ כֻּנַּסְנוּ
kunas'nu
אתם כּוּנַּסְתֶּם כֻּנַּסְתֶּם
kunas'tem
הם כּוּנְּסוּ כֻּנְּסוּ
kunessu
אתן כּוּנַּסְתֶּן כֻּנַּסְתֶּן
kunas'tenn
הן כּוּנְּסוּ כֻּנְּסוּ
kunessu

Future

אני אֲכוּנַּס אֲכֻנַּס
akhunas

Masc.

אתה תְּכוּנַּס תְּכֻנַּס
tekhunas
הוא יְכוּנַּס יְכֻנַּס
yekhunas

Fem.

את תְּכוּנְּסִי תְּכֻנְּסִי
tekhunessi
היא תְּכוּנַּס תְּכֻנַּס
tekhunas
אנחנו נְכוּנַּס נְכֻנַּס
nekhunas
אתם תְּכוּנְּסוּ תְּכֻנְּסוּ
tekhunessu
הם יְכוּנְּסוּ יְכֻנְּסוּ
yekhunessu
אתן תְּכוּנַּסְנָה תְּכֻנַּסְנָה
tekhunas'nah
הן יְכוּנְּסוּ יְכֻנְּסוּ
yekhunessu