כֻּשַּׁף verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְכוּשָּׁף מְכֻשָּׁף
mekhushaf
אנחנו/אתם/הן מְכוּשָּׁפִים מְכֻשָּׁפִים
mekhushafim

Fem.

אני/את/היא מְכוּשֶּׁפֶת מְכֻשֶּׁפֶת
mekhushefett
אנחנו/אתן/הן מְכוּשָּׁפוֹת מְכֻשָּׁפוֹת
mekhushafott

Past

אני כּוּשַּׁפְתִּי כֻּשַּׁפְתִּי
kushaf'ti

Masc.

אתה כּוּשַּׁפְתָּ כֻּשַּׁפְתָּ
kushaf'ta
הוא כּוּשַּׁף כֻּשַּׁף
kushaf

Fem.

את כּוּשַּׁפְתְּ כֻּשַּׁפְתְּ
kushaf'te
היא כּוּשְּׁפָה כֻּשְּׁפָה
kushefah
אנחנו כּוּשַּׁפְנוּ כֻּשַּׁפְנוּ
kushaf'nu
אתם כּוּשַּׁפְתֶּם כֻּשַּׁפְתֶּם
kushaf'tem
הם כּוּשְּׁפוּ כֻּשְּׁפוּ
kushefu
אתן כּוּשַּׁפְתֶּן כֻּשַּׁפְתֶּן
kushaf'tenn
הן כּוּשְּׁפוּ כֻּשְּׁפוּ
kushefu

Future

אני אֲכוּשַּׁף אֲכֻשַּׁף
akhushaf

Masc.

אתה תְּכוּשַּׁף תְּכֻשַּׁף
tekhushaf
הוא יְכוּשַּׁף יְכֻשַּׁף
yekhushaf

Fem.

את תְּכוּשְּׁפִי תְּכֻשְּׁפִי
tekhushefi
היא תְּכוּשַּׁף תְּכֻשַּׁף
tekhushaf
אנחנו נְכוּשַּׁף נְכֻשַּׁף
nekhushaf
אתם תְּכוּשְּׁפוּ תְּכֻשְּׁפוּ
tekhushefu
הם יְכוּשְּׁפוּ יְכֻשְּׁפוּ
yekhushefu
אתן תְּכוּשַּׁפְנָה תְּכֻשַּׁפְנָה
tekhushaf'nah
הן יְכוּשְּׁפוּ יְכֻשְּׁפוּ
yekhushefu