כֻּתַּר verb conjugation in Hebrew

Flag מְכוּתָּר [ kutar ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְכוּתָּר מְכֻתָּר
mekhutar
אנחנו/אתם/הן מְכוּתָּרִים מְכֻתָּרִים
mekhutarim

Fem.

אני/את/היא מְכוּתֶּרֶת מְכֻתֶּרֶת
mekhuterett
אנחנו/אתן/הן מְכוּתָּרוֹת מְכֻתָּרוֹת
mekhutarott

Past

אני כּוּתַּרְתִּי כֻּתַּרְתִּי
kutar'ti

Masc.

אתה כּוּתַּרְתָּ כֻּתַּרְתָּ
kutar'ta
הוא כּוּתַּר כֻּתַּר
kutar

Fem.

את כּוּתַּרְתְּ כֻּתַּרְתְּ
kutar'te
היא כּוּתְּרָה כֻּתְּרָה
kuterah
אנחנו כּוּתַּרְנוּ כֻּתַּרְנוּ
kutar'nu
אתם כּוּתַּרְתֶּם כֻּתַּרְתֶּם
kutar'tem
הם כּוּתְּרוּ כֻּתְּרוּ
kuteru
אתן כּוּתַּרְתֶּן כֻּתַּרְתֶּן
kutar'tenn
הן כּוּתְּרוּ כֻּתְּרוּ
kuteru

Future

אני אֲכוּתַּר אֲכֻתַּר
akhutar

Masc.

אתה תְּכוּתַּר תְּכֻתַּר
tekhutar
הוא יְכוּתַּר יְכֻתַּר
yekhutar

Fem.

את תְּכוּתְּרִי תְּכֻתְּרִי
tekhuteri
היא תְּכוּתַּר תְּכֻתַּר
tekhutar
אנחנו נְכוּתַּר נְכֻתַּר
nekhutar
אתם תְּכוּתְּרוּ תְּכֻתְּרוּ
tekhuteru
הם יְכוּתְּרוּ יְכֻתְּרוּ
yekhuteru
אתן תְּכוּתַּרְנָה תְּכֻתַּרְנָה
tekhutar'nah
הן יְכוּתְּרוּ תְּכֻתַּרְנָה
yekhuteru