לְכַבֵּד (lekhabed) verb conjugation in Hebrew

Flag לְכַבֵּד - מְכַבֵּד [ lekhabed - mekhabed ]
Flag respect; honor; honour
Suggestions כֻּבַּד

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְכַבֵּד
mekhabed
אנחנו/אתם/הן מְכַבְּדִים
mekhabedim

Fem.

אני/את/היא מְכַבֶּדֶת
mekhabedett
אנחנו/אתן/הן מְכַבְּדוֹת
mekhabedott

Past

אני כִּיבַּדְתִּי כִּבַּדְתִּי
kibad'ti

Masc.

אתה כִּיבַּדְתָּ כִּבַּדְתָּ
kibad'ta
הוא כִּיבֵּד כִּבֵּד
kibed

Fem.

את כִּיבַּדְתְּ כִּבַּדְתְּ
kibad'te
היא כִּיבְּדָה כִּבְּדָה
kibedah
אנחנו כִּיבַּדְנוּ כִּבַּדְנוּ
kibad'nu
אתם כִּיבַּדְתֶּם כִּבַּדְתֶּם
kibad'tem
הם כִּיבְּדוּ כִּבְּדוּ
kibedu
אתן כִּיבַּדְתֶּן כִּבַּדְתֶּן
kibad'tenn
kibedu

Future

akhabed

Masc.

tekhabed
yekhabed

Fem.

tekhabedi
tekhabed
אנחנו נְכַבֵּד
nekhabed
tekhabedu
yekhabedu
tekhabed'nah
tekhabed'nah

Imperative

Masc.

kabed
kabedu

Fem.

kabedi
kabed'nah