לְבַרְבֵּר (levar'ber) verb conjugation in Hebrew

Flag לְבַרְבֵּר - מְבַרְבֵּר [ levar'ber - mevar'ber ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבַרְבֵּר
mevar'ber
אנחנו/אתם/הן מְבַרְבְּרִים
mevar'berim

Fem.

אני/את/היא מְבַרְבֶּרֶת
mevar'berett
אנחנו/אתן/הן מְבַרְבְּרוֹת
mevar'berott

Past

bir'bar'ti

Masc.

bir'bar'ta
bir'ber

Fem.

bir'bar'te
bir'berah
bir'bar'nu
bir'bar'tem
bir'beru
bir'bar'tenn
bir'beru

Future

avar'ber

Masc.

tevar'ber
yevar'ber

Fem.

tevar'beri
tevar'ber
nevar'ber
tevar'beru
yevar'beru
tevar'beru
yevar'beru

Imperative

Masc.

bar'ber
bar'beru

Fem.

bar'beri
bar'beru