לְהִזְדַּהֵם (lehiz'dahem) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִזְדַּהֵם
miz'dahem
אנחנו/אתם/הן מִזְדַּהֲמִים
miz'dahamim

Fem.

אני/את/היא מִזְדַּהֶמֶת
miz'dahemett
אנחנו/אתן/הן מִזְדַּהֲמוֹת
miz'dahamott

Past

hiz'daham'ti

Masc.

hiz'daham'ta
hiz'dahem

Fem.

hiz'daham'te
hiz'dahamah
hiz'daham'nu
hiz'daham'tem
hiz'dahamu
hiz'daham'tenn
hiz'dahamu

Future

ez'dahem

Masc.

tiz'dahem
yiz'dahem

Fem.

tiz'dahami
tiz'dahem
niz'dahem
tiz'dahamu
yiz'dahamu
tiz'dahamu
tiz'dahem'nah

Imperative

Masc.

hiz'dahem
hiz'dahamu

Fem.

hiz'dahami
hiz'dahem'nah